Chirurgie a diabetologie

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Chirurgie a diabetologie

Nedávno jsme si připomenuli 90 výročí od prvního použití inzulínu v léčbě cukrovky. Do té doby byli nemocní cukrovkou odsouzeni k předčasné smrti. O převratnou změnu, o umožnění zahájit léčbu cukrovky se zasloužil Banting a Best. Dovolte, abych při této příležitosti upozornil na tu skutečnost, že to byl chirurg, který s pomocí studenta prováděl pionýrské experimenty a připravil ze slinivky psa výtažek s obsahem inzulinu a prokázal jeho léčebný efekt. 

Chirurg se tak zasloužili o objev umožňující zahájit LÉČBU diabetu a vznikl tak internistický obor - diabetologie. Zejména díky farmaceutickému průmyslu a výzkumu dosáhla diabetologie mnohé pokroky. Přesto se ani "nové diabetologii" nedaří diabetes melitus vyléčit. Cílem diabetologie je pouze snížit výskyt komplikací a zmírnit dopad metabolických poruch. Komplikace diabetu se přesto vyskytují ve více než u 28% postižených, délka i kvalita jejich života je výrazně redukována. Navíc se udává, že epidemický nárůst výskytu diabetu vede ke zdvounásobení počtu diabetiků každých 15 let.  Nyní je již každý 10 Čech postižen diabetem, byť ne každý postižený o tom ví, onemocnění je zprvu asymptomatické. Stávající ekonomicky nákladná léčba je nedostatečná. Chirurgové jsou po uplynulá desetiletí s diabetickými pacienty kontaktováni zpravidla až ve vysokém stupni rozvoje komplikací diabetu (cévní, kardiovaskulární, periférní oběhové, infekce, diabetická noha, amputace...), anebo v ojedinělých případech transplantace pankreatické tkáně, výsledky které nejsou převratné. 
Bariatričtí chirurgové nyní tvrdí, že dokážou diabetes i VYLÉČIT, co je další převrat v léčbě diabetu! Více než deset let je popisován výborný metabolický efekt bariatrických operací na diabetes 2. typu. Vymizení příznaků cukrovky bez jakékoliv potřeby farmakologické medikace je výborný výsledek. Operace je indikována doposud jenom u diabetu 2. typu, který je spojen s obezitou s BMI 35 a víc, co je do 20% bariatrických pacientů. 
Je pravdou, že všechny cesty a mechanizmy účinku té - které operace není plně objasněn a prozkoumán, co může být pro extrémně vědecky založené odborníky považováno za nepřekonatelnou překážku. Taky je zřejmé, že náročná chirurgická intervence může vést i ke komplikacím, zejména v začátcích při nedostatečné erudici. Taky z komerčního hlediska by nemuselo být rozšíření operačního vyřešení diabetu 2. typu vítanou změnou pro zaangažované farmaceutické firmy. Máme právo bránit obézním diabetikům 2. typu přístup k jediné kurativní dostupné léčbě cukrovky, která je navíc ekonomicky prokazatelně efektivní a vede ke zkvalitnění života pacienta? Myslím že nemáme! 
Myslím, že chirurgická léčba diabetu by měla být vládou a pojišťovnami zvýhodněna, více propagována a diabetology více využívána. Každý otylý diabetik 2. typu by měl být o možnostech operační léčby informován včas, protože s odkládáním indikace zákroku klesá i jeho kurativní potenciál. Z pohledu lékaře, bariatrického chirurga i obézního diabetika 2. typu je jednoznačně možnost indikovat metabolickou - bariatrickou operaci již od BMI 35 velice atraktivním a vysoce racionálním řešením !               

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 4.2.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding