Druhá vlna Covidové epidemie brání v poskytování běžné zdravotní péče v bariatrii.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Druhá vlna Covidové epidemie brání v poskytování běžné zdravotní péče v bariatrii.

Vážení návštěvníci webových stránek !

Současná vlna epidemie virózy COVID-em nám neumožňuje dále provozovat běžnou bariatrickou péči. Po zastavení všech plánovaných operací musíme v Nemocnici Břeclav přistoupit k tomu, že i specializovaná bariatrická ambulance bude uzavřena. Veškerý personál musí být uvolněn pro péči o pacienty s COVID-19, na standardních i JIP lůžkách.

Chci Vás požádat o obezřetnost a dodržování protiepidemických pravidel. Nyní, po mírné první vlně, jsme se ocitli na světové špičce v rychlosti nárůstu infikovaných i v mortalitě, a to spíše špatným managementem vlády, nežli pro odlišné vlastnosti viru či celého národa. Nyní se na nás valí „tsunami“ a nelze už dělat nic jiného, nežli se připravovat na masivní vzestup počtů těch, kteří budou potřebovat nemocniční péči a budou nakažení COVID-em. Můžeme se všichni jenom snažit dodržovat 3R, minimalizovat veškeré zbytné sociální kontakty a udržovat se v kondici, hlídat svou životosprávu. Pro bariatrické pacienty – zejména po Bypasu žaludku, či Sleeve – to znamená i dodržovat doporučovanou suplementaci multivitaminy s minerály.   

Chci Vás informovat o tom, že jsme se v minulosti účastnili na výzkumu, který potvrdil vyšší hladinu tzv „alarminů“, t.j. látek, které jsou ukazateli zánětu, chronické infekce u obézních. Tomu pak odpovídá vyšší náchylnost těchto pacientů k horším průběhům při infekci COVID. Potěšujícíc pro operované je, že tyto ukazatele se normalizovaly po provedené bariatrické operaci natolik, že byly na úrovni normální, běžné populace. Bariatrie dává smysl, zlepšuje vyhlídky i při onemocnění COVID.   

Chci Vás požádat, aby jste každý svým dílem přispěli k celospolečenskému zvýšení povědomí o důležitosti operační léčby obezity. Operace jsou minimálně invazivní s nízkými riziky a neléčená Obezita se svými komplikacemi je mnohem rizikovější a pro stát mnohem dražší. Operace je navíc neúčinnější léčbou cukrovky 2. typu, kterou nijak jinak nelze vyléčit. Jak víte, dostupnost bariatrické operace byla špatná již před dobou covidovou. Čekací doba přesahovala půl roku a pacienti museli za adekvátní péčí cestovat hodně zdaleka. Byl to výsledek restriktivní zdravotní politiky, spočívající v krácením plateb nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče /např. se nám odmítala úhrada za JIP/. Vedení ZP bylo chváleno za ekonomické hospodaření, za „úspory“ které byly v podstatě krádež, odepírání péče vám – nemocným. Nezůstávejte jenom pasivními příjemci zdravotní péče! Vy platíte ZP pojištění, tak od ní vyžadujte, aby vám adekvátní péči zajistila. Vy jste smluvním partnerem ZP, na nás, na nemocnice nedá. Na nás chce šetřit. Doposud se dostane k operaci jenom asi 1% těch, co splňují bariatrická indikační kritériá. Není to chyba nemocnice. Chtějte, aby se zkrátila doba čekání – která bude po odeznění epidemie kolem roku. Navíc – svět se změní. Ten virus tady bude asi navždy, takže hrozba COVIDu nejspíše nebude nikdy úplně odvrácena.    

Držím Vám všem palce. Hodně zdraví! 

Dr. M. Čierny


Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 26.10.2020

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding