Jak vysoké je riziko, že v průběhu svého života onemocníme diabetem?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Jak vysoké je riziko, že v průběhu svého života onemocníme diabetem?

Diabetes 2.typu je nejčastějším metabolickým onemocněním, výskyt kterého epidemicky narůstá, vznik kterého se posouvá z vyšších věkových kategorií k mladším ročníkům, a léčba kterého spočívá zatím jenom v zpomalování a brzdění chorobných procesů a v oddalování projevů různých komplikací. Pro svůj plíživý a zákeřný průběh se cukrovka označuje za tichého zabijáka. Jak vysokému riziku jsme vystaveni, že v průběhu svého života dospějeme k diabetu 2. typu? Závisí to od mnoha faktorů - ovlivnitelných (životospráva, pohyb, Obezita) i neovlivnitelných (genetika). Bližší představu o výši rizika vzniku cukrovky nám  poskytuje článek z USA, byť je již více než 10 let starý, z roku 2003....  Podle článku v Journal of American Medical Association je u fyzických osob narozených v USA v roce 2000 předpokládané riziko vzniku diabetu v průběhu jejich života u 32,8% u mužů a v 38,5% u žen. Ženy mají vyšší riziko že získají cukrovku u všech věkových kategoriích. Nejvyšší předpokládané riziko vzniku diabetu během života je mezi Hispánci (u mužů 45,4%, u žen 52,5%). Jednotlivci s již diagnostikovanou cukrovkou mají výrazně zkrácenou průměrnou délku života. Například je odhadováno, že pokud je diabetes diagnostikován ve věku 40 let, muž ztratí asi 11,6 let ze svého předpokládaného života a žena asi 18,6 roků ze svého života. Autory studie dále zajímalo, jak ze život zhorší, jaký pokles kvality života lze předpokládat po onemocnění diabetem, jak se zkrátí QALY (quality adjusted life-years). Dospěli k předpokladu, že zjednodušeně podáno - u diabetika bude plnohodnotný a kvalitní život v průměru kratší u muže o 14,3 let a u ženy o 22,0 let. Jedná se o statistické zpracování údajů z několika zdrojů v USA - z National Health Interview Survey (1984-2000), - z US Census Bureau a  - z předchozích studií diabetu jako příčině smrti. Cílem bylo vyčíslit míru rizika onemocnění cukrovkou v průběhu celého života až do 80 let, délku života s diabetem a ztrátu plnohodnotného kvalitního života po onemocnění cukrovkou. V dnešní době, kdy "nová diabetologie" volá po "agresivní" léčbě a po "individualizované", personifikované léčebné strategii s volbou reálných léčebných cílů, se jedná se o cenné podklady pro kompetentní rozhodování na základě vědeckých důkazů a EBM (evidence based medicine).  

Literatura

JAMA.2003;290(14):1884-1890. doi:10.1001/jama.290.14.1884

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 5.1.2014

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding