Co se psalo v Annals of Surgery před 15 lety o Gastrickém bypasu?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Co se psalo v Annals of Surgery před 15 lety o Gastrickém bypasu?

Kdo by si to byl pomyslel? Who would have thought it? Operace je prokazatelně nejefektivnější léčba diabetes mellitus u dospělých. An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus.

Obezita a diabetes, obě notoricky rezistentní na medikamentosní léčbu, nadále zůstávají nejčastějšími závažnými onemocněními. Autoři jsou chirurgové ze Severní Karolinie v USA a retrospektivně hodnotili soubor 608 morbidně obesních pacientů, kterým v průběhu uplynulých 14 let provedli Gastrický bypass RY. I přes závažné komorbidity byl výskyt komplikací jen 8.5% a mortalita 1.5%. Z dlouhodobého sledování se vytratilo méně než 3% operovaných. Výsledkem bylo, že pokles a kontrola váhy byli dlouhotrvající, a že byl navíc prokázán pokles, úprava glykémie u 121 ze 146 pacientů (82.9%) s DM 2 typu (NIDDM) a u 150 ze 152 pacientů (98.7%) s poruchou glukózové toleranace. Normalizoval se cukr, glykovaný hemoglobín a insulin. Kromě toho došlo k úpravám přidružených komorbidit jako jsou hypertenze, spánková apnoe, kardiopulmonální selhávání, artritidu- artrozu a infertilitu - neplodnost. Závěrem konstatovali autoři již před 15 lety:  Gastric bypass is now established as an effective and safe therapy for morbid obesity and its associated morbidities.Gastrický bypass je zavedená efektivní a bezpečná léčba morbidní obezity a její přidružených onemocnění. No other therapy has produced such durable and complete control of diabetes mellitus. Žádná jiná léčba neměla doposud tak dlouhodobý a kompletní efekt na diabetes mellitus.

Co dodat? 

Dnes je operační zátěž organizmu, riziko komplikací a úmrtí nižší, díky laparoskopickému provedení operace zkušeným chirurgem v bariatrickém centru. Přes značný odstup od publikace tohoto článku, přetrvává v laické ale i odborné veřejnosti nedostatek až absence povědomí o možnostech ba i o pouhé existenci bariatrické a metabolické chirurgii, o operační možnosti vyléčit cukrovku 2. typu.  

Literatura

Pories J W et al. :Who would thought it? An operation proves to be the most effective therapy of adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg, sept. 1995

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 30.12.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding