BMI je vyšší u těch, co dojíždí do práce auty.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: BMI je vyšší u těch, co dojíždí do práce auty.

Aktivní cesta do práce (pěšky nebo na kole) případně i veřejnou dopravou je spojena s nižší tělesnou hmotností a s nižším podílem tělesného tuku ve srovnání s těmi, co dojíždí autem, naznačuje velká longitudinální studie UK zveřejněná v BMJ. Docházení pěšky, cykloturisticky nebo i využívání veřejné dopravy mají v tomto ohledu podobné výhody. Tým výzkumníků z London School of Hygiene & Tropical Medicine a UCL provedl výzkum vztahu mezi aktivním dojížděním do zaměstnání a dvěma známými markery obezity - BMI a % tělesného tuku. Analyzováno bylo 7534 měření BMI a 7424 měření procenta tělesného tuku u mužů a žen, které se účastnili longitudinální (dlouhodobé) studie Spojeného království - t.j. jednalo se o velký, celonárodně reprezentativní soubor dat. Celkem 76% mužů a 72% žen, dojíždělo do práce soukromými motorovými vozidly, 10% mužů a 11% žen vykazovalo používání veřejné dopravy, zatímco 14% mužů a 17% žen jezdilo na kole.  Celkově BMI pro muže bylo 28 a 27 pro ženy.

Ve srovnání s těmi, co používají vlastní dopravu, u dojíždějících veřejnými prostředky nebo aktivně (pěšky, kolem) bylo významně nižší BMI a zdravější složení těla, jak u mužů tak u žen. Muži, kteří dojíždějící veřejnou dopravou nebo aktivně cestovali měli BMI skóre kolem 1 bod nižší, než ti, kteří používají vlastní dopravu, což odpovídá rozdílu hmotnosti 3 kg. U žen činil tento rozdíl cca 0.7  BMI, což odpovídá v průměru rozdílu hmotnosti 2,5kg.  Měření procenta tělesného tuku vedlo k podobným výsledkům co do velikosti a významu. 

Ukazuje se, že rozdíly ve vývoji váhy podle typu dopravy jsou výraznější než jakých lze v průměru docílit v boji s obezitou držením různých diet a cílenými fyzickými aktivitami. I když je studie velká, nelze z ní vyvodit žádné závěry o kauzálních souvislostech. Přínos fyzické aktivity pro zdraví je dobře znám, a tato velká studie potvrzuje nižší riziko nadváhy u aktivně dojíždějících do práce, byť hromadnou dopravou. 

Lze předpokládat, že váhové údaje získávané od samotných osob můžou být náchylné ke zkreslení, nepřesné a zavádějící, zejména u dospělých. Nicméně, autoři nabádají, aby bylo používání veřejné dopravy a pěší turistiky a cykloturistiky při cestě do práce a z práce "považováno za součást strategie zaměřené na snižování obezity a s ní souvisejících zdravotních problémů." V doprovodném úvodníku, výzkumníci z Imperial College v Londýně, říkají, že je rostoucí zájem o přesvědčování veřejnosti, aby jezdila méně a více docházela pěšky nebo kolem v zájmu udržení svého zdraví, i pro udržení průchodné dopravy a v zájmu zachování životního prostředí.  Bohužel, aktivní dojíždění naopak trvale klesá ve většině zemí s vysokými příjmy od poloviny 20. století v souvislosti rozvojem motorismu.

Odkaz: Journal: British Medical Journal (BMJ)

 

Literatura

Journal: British Medical Journal (BMJ), 2015

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 19.7.2015

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding