Co je to rabdomyolýza?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Co je to rabdomyolýza?

O rabdomyolýze se občas píše v odborném tisklu v souvisu s dlouhotrvajícími náročnými operacemi a popisuje se i jako možná komplikace po bariatrické operaci. Jedná se o nekrózu, odumírání kosterního svalstva s následným vyplavováním nitrobuneční tekutiny do oběhu. Závažnost tohoto procesu může být různá, od bezpříznakového zvýšení některých enzymů v krvi (kreatininfosfokináza- CPK, LDH, GMT a jiné), až po život ohrožující selhání ledvin a srdce. Stav může vést ke smrti do týdne. Brazilští autoři článku považovali za lehkou rabdomyolýzu 5-ti násobné zvýšení CPK nad referenční normu a ve svém souboru čítajícím téměř sto bariatrických operací udávají takový stav u vyše 1/2 operovaných mužů a téměř 1/3 operovaných žen, bez zjevného souvisu s BMI, či s délkou operace. Včasná léčba spočívá v dostatečné hydrataci, stimulaci diurézy manitolem a alkalinizaci bikarbonáty, aby se předešlo poškození tubulů myoglobinem s uvolněním volných radikálů.
Prvně byl takovýto chorobný stav byl popsán během druhé světové války u zavalených obětí při bombardování Londýna a nyní se s ním setkáváme, jako s tzv „crush syndromem“ po silném zhmoždění většího množství svalové tkáně po zasypání v dolech ve výkopech apod. Do podobné situace se může dostat svalová tkáň i na operačním sále při dlouhotrvajících operacích (5-7 hodin), s nedostatečnou cirkulací a s vysokým tlakem na některé svalové partie při dlouhotrvajícím ležení na operačním stole, vlivem infekce, toxinů, léků nebo minerálové nerovnováhy, případně endokrinním onemocněním a nedostatkem svalových enzymů. Je na ní potřeba myslet, dle potřeby enzymy sledovat a na jejich zvýšené hodnoty reagovat dříve než se rabdomyolýza plne rozvine do míry ohrožující život.
Zdroj: Décio Alexandre de Freitas Carvalho a spol.:Rhabdomyolysis after Bariatric Surgery. Obes Surg, Vol 16, 2006, No VI, s.740-744

Literatura

Décio Alexandre de Freitas Carvalho a spol.:Rhabdomyolysis after Bariatric Surgery. Obes Surg, Vol 16, 2006, No VI, s.740-744

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding