Komentáře k hypotéze o neuro-hormonální hypotéze obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Komentáře k hypotéze o neuro-hormonální hypotéze obezity

Reakce na pojednání Dr Taubese v BMJ (viz níže uvedený článek) je zveřejněn názor badatele v oblasti metabolizmu, Alex Miras, Imperial College London, Univ.College Dublin.

Taubes přináší velmi zajímavý pohled, který odráží obavy nás mnohých, kteří se výzkumu a léčbě obezity věnujeme.

I když Obezita dosahuje již rozměrů epidemie, poznatky o vlastních příčinách a o podstatě obezity jsou neustále na velmi nízké úrovni. Pokud by způsobil podobnou epidemii nový virus, vědci by se velmi rychle snažili charakterizovat vlastnosti viru, způsoby jeho přenosu, popsali by patologické změny jenž způsobuje aby se nakonec vyvinula vakcína bránící jeho dalšímu šíření. Ve spojení s obezitou nejsme svědky takové pohotové reakce, byť Obezita ovlivňuje život více lidí, než jakákoliv ze současných virových epidemií. Hlavním důvodem je to, že většina lidí - obzvláště ti s normální váhou- jsou přesvědčeni, že obézní pacienti postrádají disciplínu a nemůžou si odepřít pokušení z pojídání. To taky vede ke skutečnosti, že je tradičně obtížné získat financování studií / testů ve výzkumu obezity.

Při srovnávaní obézních s normálně vážící populací z hlediska jejich pocitu hladu a nasycení, jejich celkového energetického příjmu, volby makronutrientů a ve smyslu psychologických a sociologických parametrů nejsou pozorované údaje jednoznačné. Až v  posledních 2 dekádách se stávají tyto otázky předmětem důkladného přehodnocení a upevňuje se chápání obezity jako zdravotního stavu. Bylo by nespravedlivé vinit z nesprávných odborných koncepcí pouze nedostatek spolehlivých údajů a důkazů, Obezita je velmi heterogenní stav a pravděpodobně je výsledkem celé řady různých mechanismů vedoucích k vysokému indexu tělesné hmotnosti (BMI). K nesrovnalostem v současné odborné literatuře může vést taky seskupení všech obézních pacientů na základě používaného velmi nepřesného měření tukové hmoty.

Pochopení všech mechanismů, které vedou k obezitě je neuvěřitelně náročný úkol. Znamenalo by to studovat lidi od narození (nebo i dříve), v průběhu celého jejich života, fenotypizaci lidí za pomoci mnoha různých metodik, včetně genetického, hormonálního, neurologického vyšetření, behaviorálního a psychologického testování. Odhalit kauzální souvislosti obezity je velmi problematické. Využívají se k tomu zvířecí modely a zajímavé jsou pozorování z fyziologických reakcí pacientů po bariatrických operacích, kteří udávají "převrat" jejich abnormálního chování k jídlu, co může poskytnout vodítko pro další zkoumání základní patofyziologie samotné obezity.

Literatura

„The science of obesity: what do we really know about what makes us fat?“ An essay by Gary Taubes

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 27.4.2013

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding