Léčitelnost diabetu 2. typu pomocí operace

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Léčitelnost diabetu 2. typu pomocí operace

Prof. MUDr. Z. Rušavý, PhD. Diabetologické centrum FN Plzeň byl na internetové stránce pro diabetiky citován v listopadu 2010 (www.diaforum.cz):

Účinnost bariatrické léčby diabetu 2. typu není srovnatelná s žádným dosud používaným postupem.

 Dle mého názoru by měl každý diabetolog spolupracovat s pracovištěm bariatrické chirurgie a přímo indikovat k výkonu své pacienty. Reagoval tím na publikované práce o vlivu bariatrické a metabolické chirurgie na diabetes 2. typu, zejména na originální článek: Lee WJ, Ser KH, Chong K, Lee YC, Chen SC, Tsou JJ, Chen JC, Chen CM. Laparoscopic sleeve gastrectomy for diabetes treatment in nonmorbidly obese patients: efficacy and change of insulin secretion. Surgery. 2010 May;147(5):664-9. Epub 2009 Dec 11. Za jeden rok po výkonu, který je označován jako "restriktivní" zákrok, t.j. bez "malabsorbce", došlo k vymizení příznaků diabetu u 50 % pacientů a průměrný HbA1C byl 7,1 % dle DCCT. 

I když v jiných tuzemských a evropských souborech u ne-ázijské populace není % vymizení až tak vysoké, nelze pominout tu skutečnost, že bariatrické operace, jako doposud vůbec neúspěšnější a přitom bezpečnou a spolehlivou léčbu diabetu 2. typu, zdaleka nevyužíváme v potřebné míře. Z vlastního souboru 73 diabetických pacientů můžu uvést, že po adjustabilní bandáíži a sleeve resekci žaludku došlo kůvymizení příznaků diabetu u 36% pacientů a u dalších 51% operovaných došlo k významnému zlepšení cukrovky. Jinými slovy - benefit jaký nelze dosáhnout žádným jiným dosavadním léčebným postupem, byl dosažen u 87% diabetiků. Jenom u deseti z 73 operovaných nedošlo k významnému zlepšení, u nikoho ale nedošlo ke zhoršení a nikdo v souvisu s operací nezemřel. Není známo kolik úmrtí bylo v té době mezi neoperovanými. Počet internistů - diebetologů, kteří doposud své obézní diabetiky poučili anebo alespoň informovali své pacienty byl tak nízký, že vzniká pochybnost o adekvátní edukaci diabetiků o možnostech léčby nejčastějšího chronického metabolického onemocnění, které je stále považováno za nevyléčitelné, a které je chronicky progredující a postupně invalidizující postižení, které nejenom že zkracuje život o několik let ale i narušuje jeho kvalitu.  
Důležitým výsledkem našeho pozorování je, že diabetik později indikovaný k operaci nemá stejně dobrou šanci k vymizení příznaku onemocnění, že u starších pacientů je zlepšení mírnější a že tedy mnohaleté vyčkávání a prodlužování konzervativní léčby, odkládání operace až jako "posledního" řešení není správnou strategií. Metabolické změny vedou k ireverzibilním poruchám, pozdním komplikacím diabetu a k nevratnému poškození. Operace by měla být navržena včas, t.j. do 5-7 let od zjištění diabetu 2. typu, u pacienta do 50-60 let věku při BMI 35 a víc. Vzhledem k prokázanému nepřehlédnutelnému výbornému výsledku chirurgické léčby diabetu se postupně snižuje váhová hranice pro indikaci operace níže, na BMI 30. Proč by měli být neobézní diabetici 2. typu znevýhodněni, když metabolický efekt na cukrovku se objevuje spolehlivě i když není přítomna těžká Obezita?    

Literatura

vlastní přednáška na Diabetologickém dnu v Luhačovicích, 2010

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 1.1.2011

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding