"Čtyři M" posouzení obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: "Čtyři M" posouzení obezity

Obézní jedinci můžou trpět širokou škálou zdravotních a psychosociálních problémů, které můžou přispívat k dalšímu růstu tělesné hmotnosti, a proto můžou vést k indikací léčby obezity, anebo v některých případech naopak představují významnou překážku pro zvládnutí léčby. Pro komplexní posouzení stavu a zvážení všech podstatných faktorů souvisejících s obezitou, navrhuje Dr. A. M. Sharma použití jednoduché mnemotechnické pomůcky. Ta se skládá ze 4 M nebo "M,M,M a M ', které jsou vychází z prvních písmen z pojmů "Mental"-

duševní

, "Mechanical"-

mechanické,

"Metabolic"-

metabolické

a "Monetory" -

finanční

, Tato pomůcka je určena zejména lékařům v prvním kontaktu, praktikům, aby pomohla k důkladnému posouzení pacientů - klientů s obezitou a nadváhou. 

Jedná se o ucelený pohled na široký sortiment všech projevů obezity, a to nejenom na metabolické a ortopedické, či mechanické komplikace, ale i na psychické potíže a na ekonomické důsledky jenž s obezitou můžou taky souviset. Tyto dva poslední uvedené projevy se uplatňují patrně ve větší míře než by se na první pohled z čistě medicínského pohledu zdálo. Ženy s obezitou gynoidního typu, která méně poškozuje metabolizmus, jsou mnohem častějšími pacientkami u bariatrického chirurga než muži s abdominálním rizikovým typem obezity. Příčinou nejspíše není to, že by ženy Obezita více mechanicky limitovala. Přičinou je spíše jejich psyché, mentální pocit potřeby býti štíhlejší. Finanční dopady obezity kvantifikovali americké výzkumy, které prokazují, že u ženy vede Obezita k větším finančním negativním dopadům než u muže. To porvrzuje, že opravdu všechny 4 M hrají roli při rozvahách o obezitě, o indikacích k léčbě.       

Literatura

Online: 12.11.2012: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-789X.2010.00766.x/abstract

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 12.11.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding