Poškození nervu tukem jako další příčina selhávání konzervativní léčby obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Poškození nervu tukem jako další příčina selhávání konzervativní léčby obezity

Vědci z Univerzity Adelaide došli výzkumem na myších k závěru, že nadměrné množství tuku ve stravě poškozuje nervy, které mají ze žaludku signalizovat jeho naplnění. Krmili myší různou dietou a dospěli k poznání, že po 24 týdnech diety s hojným obsahem tuků myši nejenom ztloustli, stoupl u nich plasmový inzulin , ale že jejich aferentní vlákna nervus vagus vykazují nižší schopnost vést vzruchy a signály o naplnění žaludku. Odvozují od toho fakt, že obézní, aby dosáhli stejného pocitu dostatečného naplnění žaludku, musí sníst více jídla. Pozoruhodným poznatkem je ale i to, že funkce "žaludečních nervů" se neupravuje ani s časem. To patrně vysvětluje, proč po zhubnutí nejsou lidi schopni si svou redukovanou váhu udržet. 

V praxi víme, že jen cca 5% obézních po zhubnutí dietama je schopno si udržet sníženou váhu 2 roky. Většina to neudrží, často dochází k jojo efektům s dosáhnutím ještě vyšší váhy než byla před dietou. To může být vysvětleno i výše popsaným poškozením citlivosti nervů, nejenom vlivem vzestupu hormohu ghrelin, jak je známo po konzervativní redukci hmotnosti.
Výzkum nekončí, dále se hledá, jak by se dala "resetovat" citlovost žaludku do normálu. Uvedené výsledky výzkumu pro dnešní zdravotníky i pacienty nese tu informaci, že prevence obezity je důležitá a že v případech závažné obezity je její operační léčba, t.j. radilkálnější postup plně odůvodněný.      

Literatura

Kentish S J, O'Donnell T A, Frisby C L, Li H, Wittert G A, Page A J. Altered gastric vagal mechanosensitivity in diet-induced obesity persists on return to normal chow and is accompanied by increased food intake. International journal of obesity (2005), 2013.bariatric news, online

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 12.10.2013

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding