Obezita a cukrovka, epidemie a léčba.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Obezita a cukrovka, epidemie a léčba.

Výskyt DIABETU i výskyt OBEZITY rostou tak, že se mluví v obou případech o epidemii. Diabetiků 2. typu (což je vyše 90% diabetiků) je kolem 700 tisíc v ČR. Obezitou 3. a 2. stupně WHO trpí asi 500 tisíc dospělých v ČR. Většina diabetiků je obézních a těžká Obezita vede k diabetu ve většině případů. Víme, že diabetes 2. typu je obezitou zhoršován a že Obezita se u diabetiků léčí obtížněji. Víme taky, že by stačila redukce 10 kg aby se stav cukrovky zlepšil. Přesto je problém sníženou váhu u diabetika udržet konzervativními konvenčními postupy (poučováním o dietě, pohybu a životosprávě). Těžká Obezita podobně jako diabetes 2. typu zkracuje očekávanou délku života a snižuje jeho kvalitu. Operace bariatrické a metabolické dokážou (na rozdíl od tablet a injekcí inzulinu) ve většině případů podstatně zlepšit stav nemoci, nebo diabetes i úplně vyléčit. U diabetiků 2. typu se proto může indikovat operační léčba už při 2. st. obezity (BMI 35 a víc). Přesto je mezi operovanými obézními (Bandáž žaludku, Sleeve resekce a Bypas žaludku) jenom méně než 20% diabetiků !  Proč jich není polovina? Nevěděli to? Pravidelně jsou internistem sledováni, léčeni, cukrovka jim dále plíživě pokračuje a zhoršuje se  a nikdo jim to neřekl? Každým rokem přibává 70. tisíc nových diabetiků v ČR, brzy jich bude 10% z populace, tisíce jich oslepne pro diabetickou retinopatii (jedna z nejčastějších příčin slepoty), tisíce má amputaci dolní končetiny pro diabetickou angiopatii (nejčastější důvod amputace je diabetická gangréna) a tisíce jich ročně dospěje k potřebě dialýzy pro diabetickou nefropatii (nejčastější důvod ledvinného selhání). Diabetes invalidizuje, zkracuje život a zhoršuje hojení ran, náklady na zdravotní péči diabetiků jsou mnohem vyšší- ve srovnání s nediabetiky.

Kdyby neexistovala metabolická a bariatrická chirurgie neexistovala by doposud žádná léčebná metoda jak vyléčit diabetes 2. typu.

Naštěstí taková operace už několik desetiletí existuje.... Ptejte se svého internisty, hledejte bariatrickou a metabolickou chirurgiii. U nás máme trochu zpoždění za vyspělým světem. 

Několik souvisejících zamyšlení:
1. Dovolte mi hypotetickou kalkulaci: Kdyby se hodnota jednoho roku plně kvalitního života (QALY) u nás "ocenila" jenom na 10 tis Euro (ve Španělsku je to cca 30.000 Euro, v UK 30.000-50.000 liber, USA 30.000 - 60.000 dolarů) a kdyby se kvalitní život prodloužil pacientovi jen o 5 let, pak by měla být efektivní a spolehlivá operační léčba obezity (a současně diabetu) považována za "rentabilní", i kdyby stála řádově miliony korun. Zdrav. pojišťovny se pohybují při svých platbách jen tak pro ilustraci -kolem jedné desetiny té nejnižší hypotetické hodnoty. Necení si kvalitní život vás- svých klientů nebo naši zdravotní péči?  
2. Jestli už všichni víme o velice úzké souvislosti cukrovky 2. typu s obezitou, je pak překvapením, že odborná společnost diabetologů do letošního roku váhala doporučit bariatrii a metabolickou chirurgii do svých doporučení léčby diabetu a mnohé i komplexně nahlížející studie konzervativní léčby diabetu 2. typu, hypertenze, hyperlipoproteinemie a kardiovaskulárních onemocnění nezahrňují do sledovaných parametrů obvod pasu či BMI jako ukazatel obezity. 
3. Metabolická rizika jsou spojeny zejména s břišním typem obezity, kterou trpí většinou muži a je proto překvapivé, že k operační léčbě obezity hlásí v cca 80% ženy. Rozhodnutí podstoupit operaci, resp. se o ní zajímat je výsledek bilancování a vnitřního zvažování pro a proti pacientem než s doporučením svého diabetologa, internisty či obvodního lékaře. Výsledek rozhodování v prospěch operace je častější u žen patrně díky psychologickým danostem s intenzivnější potřebou přiblížit se estetickým ideálům ve společnosti a s tím spojeným rústem sebevědomí. Motivace mužů bývá spojena více se zdravotními důvody a s převahou racionálního náhledu nad strachem z operace, častěji se o řešení zajímají až ve vyšším věku, t.j. v době, kdy již lze očekávat nižší efekt operace.   

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 30.12.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding