Šíření obezity v společenské síti

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Šíření obezity v společenské síti

V článku publikovaném v létě loňského roku v New England Journal of Medicine, autoři Christakis a spol. popsali  šíření  obezity jako sociální nákazy. 

Pomocí dat z rozsáhlé studie "Framingham Heart Study", dlouhodobě sledovali společenské kontakty v souboru 12.067 osob v letech 1971-2003. 

Sledovali jakým způsobem sociální síť přispívá k individuálnímu BMI (index tělesné hmotnosti). Objevili více společensky sepjatých skupin obézních osob v komunitě. Individuální riziko, že se někdo stane obézním se významně zvýšilo (o 57%), když měl/měla obézního přítele, manžela,sourozence. Nebyl zjištěn žádný efekt geografických sousedů, což naznačuje, že fyzické prostředí (např.chodníky, parky, zločin v jednom sousedství), má na rozvoji obezity menší vliv, než sociální spojení s obézní osobou.

Šíření obezity prostřednictvím těchto sítí naznačuje vliv společenských norem. Jednotlivci mohou být citliví k stravovacím a pohybovým návykům svých nejbližších přátel, a napodobují jejich chování. Malcolm Gladwell tvrdí v Tipping Point, že lidé jsou velmi citliví a ohleduplní ke svému okolí. Obezita, jako sociální nákaza, se může šířit společenskými kontakty podobně jako se prostřednictvím sociálních sítí šíří móda nebo trestná činnost. 

Doprovodná animace ukazuje několik důležitých bodů studie :http://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi=10.1056/NEJMsa066082&aid=NEJMsa066082_attach_1&area=

Literatura

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa066082

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 8.1.2011

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding