Do kdy se budou pro COVID-19 odkládat plánované operace v bariatrii?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Do kdy se budou pro COVID-19 odkládat plánované operace v bariatrii?

Poskytování plánované, tzv. „elektivní“ operační léčby je zastaveno již téměř půl roku v rámci protiepidemických opetření. Z nařízení ministerstva nemocnice poskytují pouze „akutní“ a „neodkladnou“ operační péči a odkládáme léčbu ve všech „odložitelných“ případech, které by podle některých informací ani nebyla zdravotní pojišťovna ochotna v této době uhradit.

Podobně jako hlásí transplatační chirurgie, i my jsme loni v bariatrii provedli nejnižší počet zákroků za poslední desetiletí! Bariatrická a metabolická chirurgie v Nemocnici Břeclav, p.o. se zasekla přesně po 11 letech, během kterých jsme provedli více než 1300 zákroků, které jsou nejúčinnější léčbou cukrovky 2. typu, které jsou nejspolehlivějším léčebným postupem v případech závažné obezity a také nejefektivnější prevenci zdravotních komplikací obezity. Paradoxně, právě Obezita a s ní spojena metabolická onemocnění jsou těmi hlavními faktory, které zhoršují i průběh virového onemocnění COVID-19. Pandemie poukázala na horší prognozu a vyšší smrtnost u pacientů s obezitou a metabolickými onemocněními, proti kterým tak úspěšně bojuje bariatrie. Péče o obezní se dostává do povědomí – viz https://www.obesitycareweek.org/ocw-alerts/

Čekací doba v bariatrii a metabolické chirurgii přesahovala 6 měsíců již před zastavením elektivních zákroků. Nabízí se otázka, kde je ta časová hranice přes kterou by se už život zachraňujícíc operace opravdu neměla odkládat. Totiž jedině včas indikovaný zákrok může vést k úplnému vymizení, t.j. k remisi jinak nevyléčitelné cukrovky 2. typu, a to u drtivé většiny recentních diabetiků, ale u pozdě indikovaných je tomu tak jen výjimečně. Podobně jako v onkologii, i v bariatrii odkládání účinné léčby zhoršuje prognozu pacienta, zkracuje jeho život, zvyšuje práceneschopnost, invaliditu a zhoršuje kvalitu života. Jak dlouho budeme ještě odkládat?

Myslím, že bariatrickou a metabolickou chirurgií nemůžeme odkládat až na Den, kdy tu už nebude COVID-19. To bychom se nedočkali! Více než rok od objevení nového viru SARS-Cov2 námi stále lomcuje pandemie. Všem nám to omezuje dosavadní běžný život a už přes půl roku to bez režimu nouzového stavu nezvládá ani vláda na čele s „nejlepším krizovým managerem“ v jedné osobě s hlavním protagonistou s optimisticky označeným hnutím „ANO-bude líp“. Už „netrasujeme“, selhala „chytrá karanténa“ i projekt „e-rouška“. Meziročně se významně zvýšila úmrtnost obyvatel i rezortních ministrů. Denní přírustky nově pozitivně testovaných nadále stoupají. Ve srovnání s okolními státy si prý příliš dobře nevedeme, i když netestujeme tak často jak sousedi. Dokonce jsme se z jarní pozice samozvaného premianta „best in covid“ dopracovali někam na konec peletonu. Nejenom že jsme zadlužili příští generace, obětovali jsme i vzdělání našich dětí uzavřením škol, na rozdíl od mnoha dalších krajin dříve a na déle. Strategie očkování se nerealizuje dle plánů a nové mutace viru nás staví do větší nejistoty. Přesto, že je zřejmé, že něco neděláme dobře, slýcháme optimistická prohlášení o tom, jak to zvládneme. Virologové se shodnou na tom, že vznik nových mutací je při nevýdaném rozšíření viru normální. Objevují se názory, že SARS-Cov2 nelze porazit, že se s ním musíme naučit žít. Nyvyhubí-li on nás, bude tu s námi ve větší, či menší míře na „naší“ planetě spoluexistovat navždy. Časem možná zvládneme očkování, snad nalezneme účinné léky, ale budeme muset podniknout i kroky k tomu, aby zde neměl virus dobré podmínky k šíření mezi námi.

Myslím, že budeme muset začít normálně poskytovat veškerou potřebnou zdravotní péči paralerně s poskytováním péče pro kovidem postižené pacienty. S bariatrií nelze čekat na nějaké vymícení viru či na totální vítězství nad ním. Buďme trochu realisté a připravujem se na to, že doba post-kovidová bude jiná, než byla doba minulá! Dobře už bylo, líp nebude. Bohužel, současně provozopvat normální běžnou operační péči i současně se starat o pacienty s COVID-19 nám neumožňuje zákaz „zhora“, ale ani lůžková kapacita a personální limitace v podfinancovaném a zanedbaném/opomíjeném zdravotnictví.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 15.2.2021

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding