Stanovisko k pandemii obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Stanovisko k pandemii obezity

Dne 24.7.2009 se v Praze na podnět předsedy České obezitologické společnosti  ČLS JEP setkali odborníci v různých specializací, které se profesně  nejvíce zabývají léčbou otylosti. Tato Expertní skupina pro obezitu vydala prohlášení, kterého kratší verzi uvádím pro návštěvníky internetových stránek Banding Klubu v plném znění:

Výskyt obezity, závažného a život ohrožujícího onemocnění, rychle narůstá v celosvětovém měřítku. Také v Česku obézních mužů a žen každým rokem přibývá – v současnosti je v dospělé populaci 23 % obézních a dalších téměř 30 % osob s nadváhou, to je více než 1 500 000 obyvatel ČR.

Nadváha a zejména závažná Obezita jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob včetně hypertenze, infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, dyslipidemie, nealkoholické steatohepatitidy, chorob žlučníku, onemocnění pohybového aparátu a mnoha typů nádorů. Naprosto zásadní úlohu má Obezita ve vývoji diabetu 2. typu – dvě třetiny mužů a tři čtvrtiny žen s diabetem mají nadváhu nebo jsou obézní. Obezita snižuje kvalitu života a zkracuje očekávanou délku života. Jedno úmrtí z každých 13 je v zemích Evropské unie vázáno na nadměrnou hmotnost a metabolické a další zdravotní komplikace s ní spojené.

V produktivním věku je v ČR více než 200 000 těžce obézních pacientů (Obezita 3. stupně) a dalších 500 000 s 2. stupněm obezity. Průměrné roční náklady na léčbu takového pacienta dosahují 115 000 Kč a narůstají se zvyšujícím se počtem přidružených komplikací, zejména metabolických. Přímé náklady za zdravotní péči o závažně obézní (BMI ≥35) jsou trojnásobně vyšší v porovnání s náklady u osob s normální hmotností a tvoří až 9 % z celkových zdravotních výdajů. Náklady na zdravotní péči se pohybují v řádu miliard Kč a přitom nejsou zdaleka jedinými výdaji. Těžce obézní pacienti onemocní dříve a častěji se stávají práce neschopnými.  Jsou také mnohem častěji dlouhodobě nezaměstnaní.

Nejúčinnější způsob léčby obezity i provázejících metabolických onemocnění je chirurgický výkon (bariatrická, resp. metabolická chirurgie). V případě diabetu 2. typu se dosahuje vyléčení (vymizení příznaků a možnosti vysazení inzulínu i jiných léků) u 57 - 95 % pacientů podle typu operace. Jsou-li pacienti komplexně léčeni v interdisciplinárních centrech pro léčbu obezity a metabolických onemocnění s kvalifikovaným personálem a odpovídajícím vybavením, dochází podle dlouhodobého sledování k podstatnému poklesu nemocnosti, úmrtnosti i ke snížení rizika vývoje nových chorob souvisejících s obezitou, snížení potřeby zdravotní péče a poklesu přímých nákladů na ní.

Jestliže nebudou přijata zásadní léčebná a preventivní opatření, stanou se Obezita a přidružená metabolická onemocnění během několika následujících let ekonomicky i zdravotnicky neřešitelným problémem.


(sem patří samotné tělo článku. )

Literatura

Prohlášení Expertní skupiny pro obezitu

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 3.1.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding