Riziko vzniku cukrovky 2.typu během života

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Riziko vzniku cukrovky 2.typu během života

Autoři z amerických výzkumných center - Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Diabetes Translation, Atlanta, Georgia, U.S.A. zkoumali a analyzovali údaje o zdravotním stavu dle registrů National Health Interview Survey z let 1984 až 2000 s ohledem na výskyt cukrovky - diabetes 2. typu - v závislosti od věku, pohlaví a etnika, či rasy. Již před 7 lety publikovali v odborném tisku, k jakému dospěli závěru - odhadu: Američan narozen v roce 2000 má pravděpodobnost postižení cukrovkou během kalkulovaného 80 letého života 32.8 % pokud se jedná o muže a až 38.5% u žen. Nově diagnostikovaná cukrovka ve věku 40 let znamená u muže zkrácení očekávané délky života v průměru o 11.6 let a u žen o 14.3 roku. Co se týče zkrácení života v jeho plnohodnotné kvalitě činí tato ztráta až 18.6 let u mužů a 22 let u žen (QALY- Quality Adjusted Life Years). Prevence vzniku diabetu a prevence vzniku komplikací cukrovky jsou proto důležité priority veřejného zdravotnictví.    

 

Literatura

K. M. Venkat Narayan et al.: JAMA.2003;290(14):1884-1890. doi:10.1001/jama.290.14.1884

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 22.12.2011

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding