Sexuální zneužívaní v dětství u těžce obézních

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Sexuální zneužívaní v dětství u těžce obézních

V odborném tisku se objevil článek kolektivu psychiatrů z USA, kteří vyšetřovali 137 pacientů před bariatrickou operací - Gastrickým bypasem. Podle dotazníku Childhood Trauma Questionnaire 32% pacientů udávalo sexuálně zneužívání v dětství. Je to více než je v normální populaci USA a více než bývá u neléčených obézních. Pacienty přiznané sexuální zneužití v dětství nemělo podstatný vliv na výsledky operace žaludeční bypas, hodnocené rok po operaci.
Nutno doplnit, že opravdový výskyt sexuálního nebo jiného zneužívání v dětství nemusí přesně souhlasit s anamnestickými údaji v dotazníku, ale k podobným závěrům dospěli i jiní autoři. Například skupina obézních před bandáží žaludku udávala v jiné studii sexuální zneužití v dětství ve 23% a obézní s přejídáním typu Binge Eating Disorder anamnesticky udávali tuto skutečnost ve 30%. Z praktického hlediska je podstatný fakt, že zneužívaní v dětství nemá charakter negativního prognostického ukazatele při indikaci chirurgické léčby obezity.
Zdroj:
Grilo, C.M. a spol.: Relation of Childhood Sexual Abuse and Other Forms of Maltreatment to 12-Moth Posstop. Outcomes in Extremely Obese Gastric Bypass Patients. Obes Surg 2006, Vol 16, No 4, s.454 – 460

Literatura

Grilo, C.M. a spol.: Relation of Childhood Sexual Abuse and Other Forms of Maltreatment to 12-Moth Posstop. Outcomes in Extremely Obese Gastric Bypass Patients. Obes Surg 2006, Vol 16, No 4, s.454 – 460

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding