Poučení pacienta o laparoskopii

Co je to laparoskopie?

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda, která umožňuje přístup do břišní dutiny bez jejího otevření tradičním chirurgickým řezem. Prostor k laparoskopickému prohlédnutí dutiny břišní se vytvoří nafouknutím břicha zdraví neškodným plynem oxidem uhličitým (CO2) pomocí speciální jehly. Obraz břišních orgánů se snímá speciální video-kamerou zavedenou přes 1 a půl cm dlouhou ranku v blízkosti pupku a přenáší se na obrazovku monitoru. Laparoskopie je buď diagnostická, s cílem upřesnění diagnózy, nebo i terapeutická, která od posledního desetiletí 20. století umožňuje miniinvazivně provádět mnohé břišní operace. Pro operační výkon je nutné zavést přes další 5 mm až 12 mm vpichy potřebné laparoskopické instrumenty. Pro hrudní operace se podobně používá torakoskopie.

Čím se liší laparoskopická operace od tradiční otevřené operace?

Oba výkony se provádí na operačním sále v celkové anestezii. Laparoskopický, miniinvazivní přístup k cílovým břišním orgánům za pomocí endoskopické techniky, nástrojů a videa je šetrnější, ale podstata samotného výkonu se nemění. Laparoskopický postup lze kdykoliv dle potřeby převést, konvertovat na klasickou laparotomii, tj. břišní dutinu otevřít a pokračovat jako při běžné chirurgické operaci.

Jaké jsou výhody laparoskopie pro pacienta?

Menší rány znamenají mnohem menší bolestivost po operaci, rychlejší rekonvalescenci, zkrácení hospitalizace a pracovní neschopnosti. S menší operační ránou jsou spojena i nižší rizika srůstů pobřišnice, kýly v jizvě, poruchy hojení ran a pod., což je výhodou zejména u obézních lidí s tlustou podkožní vrstvou. Výrazný je i kosmetický efekt.

Jaké jsou rizika a nevýhody laparoskopické operace?

Každá celková narkóza a každá operace nese sebou určitá rizika komplikací. Některé komplikace se stejnou mírou vyskytují po otevřené i laparoskopické operaci. Jedná se zejména o krvácení, infekci, žilní trombózu a embolii do plic, alergii, povolení vnitřního stehu, podvazu či svorky. Pozdní komplikace jako kýla, hernie v jizvě, srůsty pobřišnice a střevní neprůchodnost ze srůstů jsou po laparoskopické operaci mnohem méně časté a méně závažné jako po otevřené operaci. Riziko poranění žlučových cest se ale při laparoskopické cholecystektomii udává relativně vyšší (cca 0,5-1%).

Které operace lze vykonat laparoskopicky?

Cholecystektomie (odstranění žlučníku) se dnes téměř vždy provádí laparoskopicky. Mezi další nejčastější laparoskopické výkony patří appendektomie (odstranění slepého střeva), rozrušení srůstů (adheziolýza), plastika tříselné kýly (hernioplastika) a antirefluxní operace při refluxní nemoci jícnu. Laparoskopicky lze dále provést téměř všechny střevní, gynekologické a urologické operace i bandáže žaludku při chorobné obezitě. V principu lze laparoskopicky vykonat většinu nejčastějších břišních operací. Složitější laparoskopické operace vyžadují dostatečné zacvičení operatéra a delší celkovou anestezii, čím se může snížit přínos miniinvazivního přístupu. Předpokladem laparoskopické operace je souhlas pacienta s konverezí na tradiční otevřenou operaci a jeho důvěra k operatérovi, který na operačním sále bude volit v konkrétní situaci optimální postup v zájmu zdraví pacienta. O vhodnosti vykonání konkrétní operace laparoskopickým přístupem se musí poradit pacient nejlépe se svým operatérem nebo s ošetřujícím chirurgem.
Banding klub ČR