QALY = Quality Adjusted Life Year

Článek tématu Bariatrická chirurgie: QALY = Quality Adjusted Life Year

Co je QALY?  

QALY byl vyvinut v roce 1960 pro usnadnění analýzy HIA (Health Intervention Analysis), analýzy efektivnosti nákladů ve zdravotnictví (CEA - Cost Effectivenes Analysis), t.j. k posouzení do jaké výše je ještě racionální zvyšovat náklady na léčbu. Jeden z nejčasnějších nástrojů takových kalkulací byl použit QALY v práci od Klarmana a jeho kolegů, kteří analyzovali chronické onemocnění ledvin a jeho léčbu v roce 1968.
QALY představuje míru zachování/snížení kvality života v důsledku onemocnění (nebo léčebné intervence), a to v rozsahu od 0 až do 1,0, co představuje od extrémního případu smrti - až do plného zdraví. Například, pokud má diabetik amputaci dolní končetiny v důsledku diabetických komplikací, bude kvalita jeho života snížena o 35%. Jinými slovy, že QALY - kvalita roku jeho života je pouze 0,65. U někoho lze říci, že kvalita jeho života se sníží až o 50%, ne jenom 35%. Posouzení v jednotlivých případech závisí od toho, jak určité podmínky ovlivňují kvalitu života.
V roce 2006 byl pro stanovení QALY zaveden v populaci U.S.A. systém EQ-5D indexu. EQ-5D index je 5-bodový popisný systém, měří pět dimenzí zdravotního stavu- života: morbiditu (závažnost onemocnění), míru bolesti a nepohodlí, úzkost / depresi, samoobslužnost pacienta, schopnost péče o sebe sama a schopnost provádět obvyklé činnosti. Každý rozměr je odstupňován, a to s ohledem na další faktory včetně věku, pohlaví, rasy, etnického původu a ekonomického příjmu. 
Existují i ​​jiné metody posuzování zdravotního stavu, k nim patří Health Utility Index (HUI), Quality Well-beeing Scale (QWB) a index omezení zdraví a aktivity (Halex), ale zdá se, že EQ-5D je nyní nejvíce často používaný nástroj pro stanovení, do jaké míry je- nebo není snížena kvalita života v důsledku zdravotní ho stavu a/nebo léčby.
Jako příklad byl uváděn případ - Měli jste rakovinu tlustého střeva a jste 65 letá běloška, po operaci bez vývodu.... budete mít podle EQ-5D indexu během roku určitá omezení, vaše QALY, t.j. kvalita života klesne na 0,93. resp. to znamená, že když žijete 1 rok s rakovinou tlustého střeva, je to srovnatelné jen s 93% roku života s plným zdravím a bez nemocí. Pokud by jste k tomu ještě současně, řekněme trpěla neurotickými poruchami, váš EQ-5D index by klesl na 0,79.
Nyní, když tušíte, co je to QALY, kolik si myslíte, že jsou adekvátní náklady na dosažení jednoho roku života v plné kvalitě? Zde neexistuje žádný konsensus. 
V USA je všeobecně přijímáno ve společnosti, zdravotní péči a v ekonomickém řízení, že zdravotní - léčebný zásah je považován za efektivní když dosáhne kvalitní život, ale jenom za předpokladu, že stojí méně než $ 50,000 na QALY. Tato částka k dosažení roku plnohodnotného života je v USA akceptována už několik desítek let, ve Velké Británii je to kolem 30.000 až 50.000 Liber, ve vyspělé Evropě jsou tyto odhady kolem 30.000 Euro i na nižší úrovni. A jak je to u nás?

Literatura

Online: 28.5.2011: http://www.brighthub.com/health/technology/articles/6185.aspx

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 22.12.2011

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding