Laparoskopická bandáž žaludku

Jak probíhá operace?

bandáž žaludku Gastrická bandáž (Bandáž žaludku) se provádí v celkové anestezii na operačním sále, přižemž se během operace nemusí z břišní dutiny nic odstraňovat a nemusí se otevírat trávící trakt. Podstatou operace je přiškrcení horní části žaludku, takzvanou bandáží. Dříve se používala bandáž rigidní, fixní z tkané textílie, která se po operaci již nedala regulovat. V současnosti se používá adjustabilní silikonový kroužek, na jehož vnitřní straně je balonek, kterého objem lze regulovat pooperačně vpichem speciální jehlou přes kůži do komůrky v podkoží. Komůrka je spojena pomocí plastové hadičky s balonkem. Míra přiškrcení žaludku závisí na objemu balonku bandáže. Gastrická bandáž se v éře miniinvazivní chirurgie provádí téměř výhradně laparoskopicky: Poučení o laparoskopii.

Jakým mechanizmem bandáž žaludku funguje?

bandáž žaludku: princip Přiškrcení horní, vstupní části žaludku vede k tomu, že již po prvních soustech jídla dochází k subjektivnímu pocitu pacienta, že má plný žaludek. Chuť k jídlu se nesníží, ale za pomoci implantované bandáže se nedostavuje pocit nezvládnutelného hladu. Tlak balonkové manžety na nervová zakončení v horní části žaludku se signalizuje mozkovým centrům a napodobuje pocit plného žaludku. Dietologické usměrnění umožňuje snížit denní dávky stravy bez velkého trápení hladem, bez trýznivého pocitu prázdného žaludku na takovou míru a na tak dlouhou dobu, jaká by nebyla bez operace dosažitelná. Postupně dochází k úpravě hladiny cukru v séru, konkrétně při ztrátě 30 kg z nadváhy je riziko DM II typu sníženo 14-ti násobně. (3.). Dochází i ke snížení hypertenze, i když v trochu menší míře. Snížení váhy zmírňuje potíže s váhonosnými klouby a umožňuje fyzickou aktivitu, zvýšený výdej energie. Váhový úbytek v průměru přesahující 35 kg trvá při dlouhodobém sledování i více než 5 let. po operaci. (10.). Žaludeční restrikci lze v případech adjustabilní bandáže ambulantně regulovat s odstupem několika měsíců od operace doplňováním balónku pod kontrolou RTG.

Jaký je váhový úbytek po bandáži žaludku?

bandáž žaludku Podle publikované srovnávací studie je váhový pokles 2 roky po operaci o 23-28 kg větší než se dosahuje konzervativní léčbou.( 9.). Podle našich zkušeností se zpočátku po bandáži pohybuje kolem 2-10 kg za měsíc, za rok pak představuje více než 20 kg a za dva roky kolem 30 - 40kg. (3.). Redukce váhy je u bandážovaných pacientů spojena s pocitem spokojenosti, kvalita jejich života se zlepšuje(15.). Hlavním cílem bariatrické chirurgie je snížení zdravotních rizik těžké obezity a to spolehlivě a bezpečně laparoskopická bandáž žaludku plní.
Výsledky bandáží žaludku.

Jaké komplikace hrozí při laparoskopické bandáži žaludku?

laparoskopická operace Při dlouhodobém sledování představuje operace nižší riziko, než samotná obezita ve svém II. a III. stupni. Pooperační mortalitu udávají různí autoři 0-2,1%, s průměrem kolem 0,14%, přitom ze 2/3 je důvodem plicní embolizace (16.). Podstatným údajem je to, že operační mortalita ve zkušených centrech představuje jenom zlomek mortality pozorované u pacientů neoperovaných a u těch obézních, kteří jsou čekateli k operaci (19.) Včasné komplikace: perforace žaludku s udávaným výskytem 0 -3,5 % operací, krvácení v 0,5 -2 %, pneumothorax v 0 -0,2 % a porucha hojení rány v 5%-6% pacientů. Pozdní komplikace: dilatace žaludku nad bandáží (6,3%), její sklouznutí, migrace bandáže, nebo eroze (1,6%).(16.,17.). Výskyt komplikací klesá s rostoucí zkušeností, podle různých literárních údajů po 30 až po 100 výkonech. To znamená, že zácvik operatéra je dlouhý, a udržení si erudice předpokládá provádět minimálně kolem 20-50 operací ročně. (16.,18.). Ze zkušeností předních pracovišť v Evropě s dlouhodobým sledováním operantů dochází k odstranění bandáže v cca 5- 10 % pacientů pro komplikace nebo pro intoleranci bandáže. Pro tyto případy je důležitá skutečnost, že po odstranění bandáže se trávící trakt dostává prakticky do svého původního předoperačního stavu a výkon lze považovat nejenom za minimálně invazivní, ale i plně reverzibilní.

Literatura

 1. American Society of Bariatric Surgeons, Guidelines in: www.asbs.org/html/guidelines.html (electrinic resource)
 2. Klener I.: Eseje MUDr. Ivana Klenera
 3. Sjostrom,CD., Lisner, L., Wedel, H., Sjostrom, L.: Reduction in incidence of diabetes, hypertension and lipid disturbances after intentional weight loss induced by bariatric surgery: the SOS Intervention Study. Obes Res 1999, 69, str.: 373
 4. Michael Rosenbaum, M.D., Rudolph L. Leibel, M.D., and Jules Hirsch, M.D.: Medical Progress: Obesity, N Engl J Med 1997; 337:396-407, Aug 7, 1997
 5. Consensus Statement, NIH Consensus Developmnet Conference, 1985, Bethesda, MD, USA
 6. Galuska DA, Will JC, JAMA 1999, Oct 27, 282, 1576-8
 7. Council on Scientific Affairs. JAMA 1988, 260: 2547-2551
 8. Consensus Statement, NIH Consensus Development Conference, March 25-27, 1991, Bethesda, MD, USA
 9. Colquitt,J.,Clegg,A., Sydhgu,M.,Royle,M.: Sugery for morbid obesity. Cochrane database of systematic reviews /electronic resource/ (Cochrane Database Syst Rew) 2003, (2), str.: CD003641
 10. Fried, M., Pešková, M.: Gastric Banding: Advantages and Complications. A 5- and 10- Year Follow-up. Obesity Surgery, Vol:5, 4, s.372-474
 11. Šefr, R., Puszkailer, K., Fráňa, J., Penka, I.: Vliv pneumoperitonea kysličníkem uhličitým na vybrané parametry acidobazické rovnováhy u laparoskopické cholecystektomie. Rozhl.Chir.,2001, 80, č.4, s.206-212
 12. Miller,K., Hell,E.: Laparoscopic Adjustable Gastric Banding. Acta Chir. Austriaca 1999, 31, str.: 152-155
 13. Kasalický M.A.: Zásady chirurgické léčby obezity. Postgr.med. 4, 2002, 4, 451-55
 14. Busetto,L., Segato,G., De Marchi,F., Foletto,M., De Luca,M., Favretti,F., Enzi,G.: Postoperative management of gastric bandig. Obesity Surgery, 2003, 13, (1), str:121-7
 15. Arcila,D.,Velázquez,D., Gamino, R., Sierra, M., Salin-Pascual,R., González-Barranco,J., Herrera,M.F.: Quality of Life in Bariatric Surgery. Obesity Surgery, Vol.12, 2002, s.661-665
 16. Msika, S.: La chirurgie de l'obesite morbide de l'adulte: 2 complications. Resultats de l'evalution technologique de l'ANAES. Journal de chirurgie, 2003, 140, (1), str:4-21
 17. Abu-Abeid, S., Keidar, A., Gavert,N., Blac,A., Szold,A.: The clinical spectrum of band erosion following laparoscopic adjustable silicone gastric banding for morbid obesity. Surg Endosc., 2003, 17, (6), str.861-3
 18. Dukhno, O., Ovnat, A., Levy,I.: Our experience with 250 laparoscopic adjustable silicone gastric bandings. Surg. Endosc., 2003, 17,(4), str.: 601-2
 19. Kral,J. in Guy-Grand,B. ed.: Management of |Obesity and Overweight. Background Paper Prepared by the IOTF's Obesity Management Subgrup, 1996
 20. Hnilica P.: Obesitas, in Sasinka M, Nyulassy S, Badalík, L..: Vademecum medici Osveta Martin, 2003, s1652-1654
© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding