Plikace žaludku

Plikace žaludku, přesněji laparoskopická plikace velké křiviny žaludku (angl.laparoscopic greater curvature plication - LGCP) je nová bariatrická operace s restrikčním účinkem. Provádí se laparoskopicky a principem je zmenšení objemu žaludku, podobně jako při Sleeve resekci žaludku.

Princip operace

Plikace žaludku

Při plikaci se z organismu nic neodstraňuje, žaludek se neresekuje, jenom se jeho stěna, tzv velká křivina žaludku (lat. curvatura major), nejprve uvolněná od závěsu omenta, zanořuje bez otvírání trávícího traktu do prostoru žaludku a podélně se přešívá nevstřebatelnými stehy. Tento manévr zanoření a sešití, se opakuje 1-3 x podle potřeby, a to v délce 20 - 30 cm, t.j. začíná pod bránicí cca 2-3 cm od přechodu jícnu v žaludek a končí až cca 7-9 cm před pylorem. Zanořená tkáň pak zužuje lumen a zmenšuje prostor uvnitř žaludku pro potravu.

Operačný zákrok se provádí v celkové anestezii na operačném sále laparoskopicky a trvá obvykle do dvou hodin. Rizika komplikací jsou ve srovnání s jinými restriktivními bariatrickými zákroky nízká, protože se v organismu neponechává žádný implantát z cizího materiálu (gastrické bandáže) ani se neotvírá a neresekuje stěna žaludku (sleeve resekce žaludku, bypas žaludku). Pooperační období vyžaduje intenzivnější péči a pobyt v nemocnici, podobný jako po sleeve resekci, t.j. cca 5 dní, protože zanořená část žaludku je zpočátku podrážděná a oteklá. Bývá pravidlem, že pacienti v prvních dnech trpí napínáním na zvracení (nauzeou) a vyžadují medikamentosní tlumení potíží a infusní léčbu.

Plikace je zaměřena na stejnou část stěny žaludku, která bývá pri Sleeve resekci žaludku odstraňována. Ta svou stavbou umožňuje výrazné roztahování žaludku a jsou v ní buňky produkující tzv. hormon hladu ghrelin. Plikace tak vede nejenom k poklesu kapacity žaludku, ale i ke snížení dilatační schopnosti žaludku rozpínat se při jídle a ke snížení pocitu hladu - podobně jako je tomu po Sleeve resekci. Porce jídla sa dramaticky sníží a pacient hubne podobně rychle jako po Sleeve resekci, t.j v rychlejším tempu a zpravidla ve větší míře než je tomu po bandáži žaludku. Míru hubnutí dále pooperačně nelze regulovat, resp. její dobu prodlužovat, jako je to s výhodou možné po adjustabilní bandáži žaludku. Pacienti po Plikaci žaludku, až na navalování v prvních dnech, pak obvykle snáší pooperační období bez větších problémů, kvalita jejich života sa výrazně zlepší. Můžou se u nich vyskytnout příznaky refluxní nemoci jícnu, ale ty bývají dle literárních údajů jen dočasné.

Indikace

Indikační kritéria a předoperačná vyšetření jsou stejná jako pro bandáž žaludku a sleeve resekci. Jedná se o restriktivní mechanizmus účinku s možnou hormonální podporou. Na rozdíl od adjustabilní gastrické bandáže není Plikace žaludku (stejně jako Sleeve resekce žaludku) regulovatelná metoda. S odstupem času od operace patrně klesá potenciální reverzibilita metody. Zkušenosti s plikací žaludku jsou ve srovnání s bandáží či resekcí žaludku krátké, ale nadějné. V doposud publikovaných souborech přetrvává efekt výrazné redukce váhy i po 2-3 letech. Výhodou plikace žaludku je to, že neponechává v organizmu cizí materiál, a že neodstraňuje z organizmu zdravou tkáň. Riziko časných i pozdních komplikací je proto nízké. Nelze vyloučit možnou recidivu obezity u části pacientů v odstupu více let od plikace, ostatně však jako je tomu u většiny bariatrických výkonů.

Konzultace s chirurgem

Bližší informace pro kandidáty operace je vhodné žádat a prodiskutovat s bariatrickým chirurgem, který může až po kompletizaci jednotlivých vyšetření usměrnit rozhodování pro ten nejvhodnější bariatrický zákrok.

Datum publikování: prosinec 2010

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding