Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie, neboli bariatrie je chirurgický obor, který se zabývá chirurgickou léčbou obezity.

Články tématu Bariatrická chirurgie

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding