Výsledky operací

Hmotnost po bandáži žaludku

Graf je půměrem z 96 pacientů. graf vývoje BMI po bandáži žaludku

Hmotnost po sleeve resekci žaludku

Graf je půměrem z 22 pacientů. graf vývoje BMI po resekci žaludku

Incidence časných a pozdních pooperačních komplikací při bariatricých operacích

Soubor 555 pacientů MUDr. Michala Čierneho, CSc.
incidence pooperačních komplikací u bariatrických operací
LAGB = laparoskopická adjustabilní gastrická bandáž, Sleeve = Sleeve resekce žaludku, RY bypass= Gastrický bypas Roux en Y, Plikace= plikace žaludku, Emb.AP= embolie a. pulmonalis, Band ex= vynětí bandáže.

Vývoj hmotnosti po bariatrických operacích poskytla databáze VOLO, která vyhodnocuje Výsledky Operační Léčby Obezity.

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding