Léčba obezity

Léčbou obezity se zabývá obezitologie, tj. oblast interní medicíny, spadající nejčastěji pod endokrinologii a diabetologii. Nejedná se o samostatnou specializaci, jenž by se dosahovala nadstavbovou atestací. Odborně je léčba obezity řízena Českou obezitologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČOS ČLS JEP). V jednotlivých regionech jsou zřízena Obezitologická centra, kromě nich existují obezitologické ambulance, diabetologické ambulance a dietologické poradny. S obezitologickými pracovišti úzce spolupracují některá specializovaná chirurgická pracoviště, která se zaměřují na chirurgickou léčbu těžké obezity a systematicky rozvíjí úzký obor tzv. bariatrické chirurgie.

Konzervativní léčba

Konzervativní léčba obezity musí být komplexní a zahrnuje:

  1. KBT (kognitivně behaviorální terapii) - úprava životosprávy a chování
  2. dietoterapii a nutriční edukaci, vhodné stravovací návyky,
  3. zvýšení a úpravu pohybové aktivity
  4. konzultaci psychologa eventuálně i psychoterapii,
  5. případně i farmakoterapii
Délka trvání konzervativní léčby není striktně stanovena, ale měla by trvat minimálně 3 až 6 měsíců. Při neúspěchu adekvátní konzervativní léčby, nebo při jojo efektu po její ukončení lze za předpokladu souhlasu obezitologa, psychologa a specializovaného bariatrického chirurga uvažovat o chirurgické léčbě obezity. Pro tzv. bariatrickou operaci musí být splněna váhová kritéria, tj. BMI musí být (resp. muselo být před léčbou) nad 40, nebo v případě závažných přidružených onemocnění v důsledku obezity alespoň nad 35.

Chirurgická léčba obezity

Mezi základní operační výkony, které jsou používány po selhání výše uvedené konzervativní léčby morbidní obezity patří:

  1. Žaludeční balón - dočasná endoskopická pomůcka k hubnutí.
  2. Bandáž žaludku - laparoskopická implantace regulovatelného škrtícího kroužku na horní část žaludku;
  3. Sleeve resekce žaludku - laparoskopické operační zúžení žaludku;
  4. Žaludeční bypas - náročný laparoskopický operační výkon, který zmenší žaludek a napojí na něj přímo kličku tenkého střeva;

Podrobněji na stnánce chirurgická léčba obezity.
© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding