Body Mass Index - BMI

Změřte si svůj BMI

BMI = (Vaše hmotnost v kg) / (Vaše výška v m)2
Zadávejte pouze celá čísla bez desetinných míst.
Zadejte svoji výšku v cm:
Zadejte svoji hmotnost v kg:
Váš BMI je:

Funkce Body Mass Indexu

Hodnota BMI určuje závažnost obezity, a také je základním faktorem při výběru pacientů pro chirurgickou léčbu obezity.

BMI klasifikace hmotnosti operační léčba
pod 18,5 podvýživa
18-25 norma
25-30 nadváha
30-35 obezita I. stupně
35-40 obezita II.stupně možná pouze s komorbiditou
nad 40 obezita III. stupně možná, kontaktujte nás.

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding