Sleeve resekce žaludku

Sleeve resekce žaludku (Vertical Sleeve Gastrectomy), neboli tzv. Tubulizace žaludku je restrikční operační zákrok, jenž se provádí laparoskopicky a spočívá ve zmenšení žaludku o 70-85%. Podélně se přeřeže a přešije v celé délce vakovitý dutý orgán tak, aby tvořil jenom trubici nebo rukáv. Resekční linie v délce v délce cca 30 cm začíná cca 6-7 cm před pylorem a končí hned na přechodu jícnu v žaludek, těsně pod bránicí. (Viz obr.).
Tubulizace žaludku

Operační zákrok se provádí v celkové anestezii, na operačním sále laparoskopicky a trvá zpravidla déle než laparoskopická bandáž žaludku, obvykle do dvou hodin. Ve srovnání s jednodušším zákrokem - bandáží žaludku je riziko peroperačních a pooperačních komplikací jenom mírně vyšší. Jelikož je resekován dutý orgán břicha a přerušováno je více tkání, může dojít ke komplikacím se závažnějšími důsledky. I pooperační období vyžaduje intenzivnější sledování a delší pooperační pobyt v nemocnici, cca 3-7 dnů.

Část žaludku, která svou stavbou umožňuje výrazné roztahování a ve které jsou lokalizovány buňky produkující tzv hormon hladu Ghrelin, ta je resekována - odstraněna. Operací se nejenom sníží kapacita žaludku jako rezervoáru, ale sníží se až vymizí pocit hladu nalačno. Porce jídla se dramaticky sníží a pacient hubne, v rychlejším tempu a ve větší míře než je tomu u bandáže žaludku. Pacienti obvykle snáší pooperační období bez větších potíží, kvalita života se výrazně zlepší. Může se u nich vyskytnout příznaky refluxní nemoci jícnu, ale ty dle literárních údajů jsou obvykle jen dočasné.

Indikační kritéria a předoperační vyšetření jsou stejné jako u bandáže žaludku. Jedná se taky o čistě restriktivní mechanizmus účinku s výše popsanou hormonální podporou. Na rozdíl od adjustabilní bandáže není Sleeve resekce žaludku regulovatelná ani reverzibilní metoda a zkušenosti s ní jsou kratší. Výhodou Sleeve resekce žaludku je to, že neponechává v organizmu cizí materiál a že nedochází k pozdním komplikacím, vyjma možné recidivy morbidní obezity u části pacientů v odstupu let od operace.

Bližší informace pro kandidáty operace je vhodné žádat a prodiskutovat s bariatrickým chirurgem. Po kompletizaci jednotlivých vyšetření může usměrnit rozhodování se pro ten který bariatrický zákrok.

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding