Chronická onemocnění vázaná na adipozituty

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Chronická onemocnění vázaná na adipozituty

Podle WHO (světová zdravotnická organizace) je doposud diagnóza obezity založena pouze na BMI a nepoukazuje na dopad adipozity na zdraví člověka. Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) definuje kód pro obezitu ve smyslu „Obezita v důsledku nadměrného příjmu kalorií“, co podle odborníků není lékařsky smysluplné označení a neodráží patogenezi obezity. Navíc to  negativně ovlivňuje přístup pacientů k terapii založené na důkazech i chápání obezity jako chronického onemocnění. Celosvětově roste poznání, že BMI ani další jednoduchá měření stupně obezity neodrážejí složitost a všechny souvislosti postižených.

Americká asociace klinických endokrinologů (AACE) přijala pro označení obezity a jej přidružených komorbidit koncept ABCD (adiposity binded chronic disease). V časopisu Obesity Society je článek s názvem „Proposal for a Scientifically Correct and Medically Actionable Disease Classification System (ICD) for Obesity“, který navrhuje nový systém klasifikace chronických nemocí vycházejících z  ABCD.  Nový vědecky a medicínsky korektní systém mezinárodní klasifikace onemocnění obezitou zahrňuje staging nemoci, specifické komplikace obezity ovlivňující zdraví, základní klinickou intervenci, individualizované léčebné cíle a personifikovaný léčebný přístup. V nově navrhovaném exaktním systému klasifikace diagnózy Obezita je choroba definována jako „chronické onemocnění založené na adipozitě“ a její kódování je založeno na patofyziologii a stupni obezity i na klinickém dopadu obezity na chronická onemocnění. 

Navrhovaná klasifikace zahrnuje čtyři domény:

  1. patofyziologii obezity
  2. BMI
  3. komplikace obezity
  4. závažnost komplikací.

Autoři se shodují, že „Je čas, aby Obezita vstoupila do éry exaktní medicíny s novým klasifikačním systémem založeným na cílových funkčních prvcích.“

„Kódování odráží„ to, co léčíme “a„ proč to léčíme “, a doufejme, že poskytne impuls pro lepší přístup pacientů k léčbě založené na důkazech,“ řekl profesor Dr. W Timothy Garvey, z  Department of Nutrition Science, který je hlavním autorem studie a ředitelem výzkumného centra diabetu na Univerzitě v Alabamě.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 8.3.2020

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding