Podpora bariatrické chirurgii od American Hearth Association.

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Podpora bariatrické chirurgii od American Hearth Association.

Podporu bariatrické chirurgii vyslovila Americká kardiologická společnost (American Hearth Association- AHA) u těžce obézních. Ve svém prohlášení "bariatrické chirurgie a kardiální rizikové faktory" uvádí, že bariatrie umožňuje  dlouhodobé hubnutí a významné snížení v srdečních a jiných rizikových faktorů u některých těžce obézních dospělých. I když bariatrická chirurgie není "benigní chirurgie", přesto přínosy operace převažují nad riziky pro vysoko rizikové chirurgické kandidáty s BMI nad 40 pro něž ostatní lékařské léčebné postupy selhaly.
"Obezita dosáhla epidemických rozměrů ve Spojených státech, stejně jako v hodně průmyslového světa," říká vedoucí autor dokumentu Dr. Paul Poirier, ředitel prevence / rehabilitačního programu v srdcovém a plicním institutu na Laval Universitě v lQuebeku, Kanada. "Nejrychleji rostoucí segment obézní populace jsou těžce obézní. Zdravotní důsledky těžké obezity jsou rozsáhlé. Ve srovnání s normální hmotností jednotlivců, 25-letý těžce obézní muž má o 22 procent sníženou očekávanou délku života. "
"Skutečné dlouhodobé léčebné výsledky změnou životního stylu s pomocí farmakoterapie byly zklamáním, proto je důležité zaměřit se na chirurgické možnosti léčby obezity," řekl Poirier.
Jako důkaz se uvádí posouzení vědecké literatury. Bariatrická chirurgie může zvrátit nárůst objemu krve a srdeční výdej, který vyplývá z těžké obezity, snižuje zatížení působící na srdce pacienta. Výsledná ztráta hmotnosti může snížit riziko srdeční arytmie, která se zvyšuje přibližně o 50%, u těžce obézních, a je spojena s vysokým rizikem vzniku cévní mozkové příhody.
Studie také upozorňují, že bariatrické operace můžou pomoci při léčbě jiných důsledků těžké obezity, včetně cukrovky, vysokého cholesterolu, onemocnění jater, vysokého krevního tlaku, obstrukční spánkové apnoe a kardiovaskulárních dysfunkcí. V důsledku toho se udává, že žaludeční bypass sníží dvouletou úmrtnost až o 40%, ve srovnání s těmi, kteří nemají bariatrickou operaci.

Podpora bariatrii ze strany AHA přichází ve stejnou dobu jako Mezinárodní diabetologická federace (IDF) vydala dokument vyzývající k včasné indikaci bariatrické operaci v léčbě obézních diabetiků 2. typu a u pacientů se špatně, obtížně kompenzovaným diabetem. Zatímco písemné stanovisko IDF obhajuje bariatrickou - metabolickou operaci jako prioritní přístup u těžce obézních diabetiků 2. typu, AHA spíše doporučuje zvažovat bariatrickou operaci až poté, co ostatní možnosti léčby selhaly. Podle dokumentu ADA  operace "nemůže být považována za praktickou odpověď na celosvětové epidemii". Dr. Poirier charakterizuje prohlášení ADA: "Je to konsenzuální dokument, který poskytuje odborný pohled na základě výsledků nejnovějších vědeckých studií."

Zatímco autoři připouštějí, že bariatrické chirurgie je obecně bezpečná, s 30-ti denní mírou úmrtnosti mezi 0,1% a 2%, přesto upozorňují na možné komplikace, včetně tromboembolie, plicní nebo respirační insuficience, krvácení, peritonitidy, technického selhání přístroje - instrumentu či riziko infekce. Zdůrazňují také nutnost závažných změn životního stylu, včetně cvičebních programů, dietních změn, potravinových doplňků a na operaci navazujících setkání s lékaři. Studie vyzývá k dalšímu výzkumu v bariatrické chirurgii u dospělých a mládeže, zejména stran psychologického hodnocení, posouzení chování a vlivů zevního prostředí, které by dále mohly přispět k léčbě obezity. Potenciální význam schopnosti pacienta dodržovat dietní a behaviorální změny potřebné k dosažení co nejlepších pooperačních výsledků by měly být rovněž brány v úvahu.

Literatura

Online, 12.10.12: http://www.bariatricnews.net/?q=news/research/bariatric-surgery-worth-risks

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 12.10.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding