Bariatrická chirurgie může příznivě ovlivnit zdravotní stav ještě nenarozeného dítěte

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Bariatrická chirurgie může příznivě ovlivnit zdravotní stav ještě nenarozeného dítěte

Kanadští vědci objevili, že děti narozené ženám po bariatrické operaci mají nižší pravděpodobnost nadváhy a rizikových faktorů jako jsou cukrovka a onemocnění srdce ve srovnání se svými staršími sourozenci, narozenými před bariatrickou operací. 

Klíčem k tomuto jevu je množství genů, které jsou spjaty se zdravotními problémy v souvislosti s obezitou, a které se u mladších sourozenců uplatňují odlišně než u jejich starších bratrů a sester.  Výzkum byl zaměřen na děti, které se narodili matkám po bariatrické operaci, a které současně mají bratry či sestry narozené ještě před operační léčbou obezity u své matky. Shromáždili tak 20 matek po gastrickém bypase a jejich 50 dětí, polovina se narodila před a druhá polovina po bariatrické operaci. Půměrný věk dětí narozeným těžším ženám byl téměř 15 let, věk těch, co se narodili po operaci byl 10 let. 

„Účinek na geny ovlivní celý další život“, říká vedoucí badatelského týmu, Dr. Marie-Claude Vohl v Laval University v městě Quebec.   Tak zvané „programování plodu“ znamená, že matčina výživa, míra jejího stresu, expozice toxickému znečištění a její vlastní zdravotní stav může ovlivnit genetickou výbavu dítěte tím, že se mění způsob projevu, realizace programu genů.    

Vědci sledovali rozdíly ve obou skupinách, a to v chemické rekaci „metylaci“, která rozhoduje o expresi DNA.  Nalezli 5698 genů, které projevovali výrazně rozdílnou metylaci v obou zkoumaných skupinách. Tyto rozdílné projevy se týkali zejména citlivosti na inzulín a regulace metabolizmu cukrů, které souvisí s diebetem 2.typu. Rozdíly se týkali také zápalovým procesům, které souvisí s srdcověcévními onemocněními, autoimunními poruchami, poruchami svalového a kostrového systému a trávícího traktu .       

Tyto nálezy podle vědců znamenají to, že žena, která otěhotní extrémně obézní způsobuje více než jenom že přenáší na své dítě geny vedoucí k obezitě a s ní spojeným zdravotní problémy. Plod může být „naložen“, a to různě, podle matčiny váhy a podle jejího zdravotního stavu.     

Literatura

Online, 5.6.2013, http://www.bariatricnews.net/?q=news/11580/mothers-surgery-affects-childrens-genetic-makeup

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 5.6.2013

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding