Příznivý vliv bariatrické operace na vývoj diabetu 2.typu

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Příznivý vliv bariatrické operace na vývoj diabetu 2.typu

Redukce hmotnosti je základní součástí léčby obézních diabetiků 2.typu. Přínos bariatrické operace na vývoj nejčastějšího metabolického onemocnění – diabetes mellitus- kvantifikovali internisté (obezitologové, diabetologové) spolu s bariatrickým chirurgem v přednášce na kongrese Diabetologické dny v Luhačovicich v dubnu 2010. Komplexně hodnotili dlouhodobé výsledky bariatrické chirurgie (hmotnosti, vývoj přidružených komorbidit a hodnocení kvality života). Podklady pro hodnocení jsou shromažďovány, vyhodnocovány a zpracovávány elektronickou formou průběžně v databázi www.volo.cz. Na kongrese se prezentovali údaje týkající se diabetes mellitus 2.typu u pacientů po restriktivních výkonech: laparoskopické adjustabilní gastrické bandáži (LAGB) a po laparoskopické sleeve resekci žaludku (LSG).

Od září 2003 do prosince 2009 bylo prvním autorem (MUDr. Čierny) operováno 337 bariatrických pacientů. LAGB byla provedena u 187 pacientů  a LSG u 150 pacientů.  Diabetes mellitus 2. typu byl předoperačně detekován u 21% operovaných, tj. u 70 pacientů. Pooperačně došlo ke zlepšení diabetu u 53% z nich a u dalších 34% obézních diabetiků nebyl při kontrolách po bariatrické operaci diabetes mellitus detekovatelný. Dohromady se jedná o 61 zlepšených diabetiků, resp. 87% operovaných. Ani jednou nedošlo ke zhoršení hodnot diabetu (zvýšení glykemií, zvýšení dávkování farmakoterapie) a medikace zůstala na stejné úrovni jenom u 13 % operovaných. Komplikace operace: Embolie plic 1x (po LAGB), doléčena ambulantně. Včasná reoperace (po LSG) 7x u 6 pacientů (1.2%). Odstranění cizího materiálu (bandáže) po LAGB bylo nutné 5x (2.7%), 3x pro infekci, 2x pro intoleranci a nefunkčnost bandáže. Úmrtnost v celém souboru 337 bariatrických operací je nulová.

Závěr z uvedeného hodnocení je, že podíl diabetiků v bariatrické sestavě je vzhledem k počtu obézních diabetiků relativně nízký. Většina diebteiků 2. typu je obézních a indikační kritéria splňují již při BMI 35, přesto byla jejich váha v průměru vyšší než u nediabetických, "zdravých" pacientů. K operaci se dostali ve vyšším stupni obezity a ve vyšším věku, t.j. později než ti, kteří diabetes nemají. Prokazuje se, že stejně jako jindě ve světě, jsou LAGB a LSG i v tuzemském sledovaném jihomoravském souboru bezpečné a mají mimořádný přínos v léčbě diabetes mellitus 2.typu. Je překvapivé, že obézní s cukrovkou jsou k tak úspěšné léčebné metodě odesílání relativně pozdě. Význam bariatrické a metabolické chirurgie není ještě patrně dostatečně doceněn diabetology a měl by být začleněn do léčebných standardů a doporučených postupů pro praktiky a diebetology. Letos i Americká Diabetologická Asociace inovovala svoje doporučení o léčbě, guidelines s poukazem na význam bariatrické chirurgie s příznivým metabolickým efektem na cukrovku 2. typu. Autoři byli vyzváni, aby přednesli svoje zkušenosti a výsledky sledování na dalších kongresech internistů.

Literatura

Diabetologické Dny, Luhačovice, duben 2010

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 2.5.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding