Výhody, komplikace, nežádoucí účinky a kvalita života po operační léčbě obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Výhody, komplikace, nežádoucí účinky a kvalita života po operační léčbě obezity

Mnohé studie a publikace potvrzují, že bariatrie je nákladově efektivnější i účinnější v boji s epidemií závažné obezity, byť sebou nese i určité nevýhody. V Anglii se 30.000 úmrtí ročně přičítá obezitě. která ukrajuje 9 let z průměrné délky života. V důsledku nízkého úspěchu léčby obezity dosavadními dostupnými konzervativními způsoby jsme v posledním desetiletí svědky nebývalé

expanze bariatrické chirurgie

. Nedávno byl publikován v British Journal od Surgery (October 2011,98.10) literární průzkum Hamdana s kolektivem zaměřen na komplikace a negativní efekty bariatrie.

Komplikace

po bariatrických operacích nejsou neobvyklé - nejčastěji k nim dochází právě po té nejjednodušší a nejdéle u nás používané metody - po laparoskopické adjustabilní gastrické bandáži, kde se uvádí slippage (sklouznutí) gastrické bandáže s výskytem až v 15% - 20% operovaných. Méně častá je dilatace jícnu (megaesophagus) a migrace, erose bandáže. Po gastrickém bypase je nejčastější komplikací vnitrní kýla (internal hernia), případně srůsty (adheze) s následnou poruchou pasáže (5-10%) a zúžení (stenoza) anastomozy. Tyto pooperační komplikace si vyžadují reoperaci nebo jiný zákrok (intervenci).. Vedle těchto komplikací se po bariatrických operacích vyskytují i 

nežádoucí vedlejší účinky

, a to různé funkční poruchy a problémy jako reflux, průjem, dumping syndrom, nutriční deficity, hypovitaminozy a podobné stavy, které se můžou vyskytovat až u jedné 1/3 pacientů, zejména však v případech, kdy nejsou dodržovány dietologická doporučení a doporučované substituce vitamíny a minerály. Z citovaného článku plyne doporučení, že při zvažování bariatrie a při výběru typu operace má být přihlíželo i k možným komplikacím a vedlejším účinkům.  Byť se postižení pacienti často obracejí na svého nejbližšího lékaře, řešení specifických komplikací bariatrie, často vyžadující akutní zákrok, by se mělo soustředit do rukou zkušeného bariatrického týmu. 

Tým finských autorů nedávno publikoval ekonomickou studii, která kvantifikuje cenu léčby obézního pacienta s BMI 35 a více. Konzervativní léčba stojí 50.495 Euro, bariatrická léčba v průměru 33.870 Euro, jelikož klesají náklady na terapii přidružených onemocnění v důsledku otylosti. Tyto údaje jenom jinými čísly potvrzují to, co bylo publikováno i v jiných zemích a co bylo již vyčísleno i v našich podmnínkách, v ČR. V Evropě, t.j. v zemích, kde je hrazena zdravotní péče z veřejných zdrojů, a kde by měla být snaha o racionalizaci nasměrování peněžných toků, by měly být tyto odborné poznatky o efektivitě bariatrie již zakomponovány do systému úhrad pojišťoven, aby tak nedocházelo dále k mrhání se svěřenými finančními prostředky. Jedná se nejenom o zájem celku (státu), ale i jednotlivce (otylého pacienta), protože bariatrie zvyšuje kvalitu života: číslo QALY -  v desetiletém horizontu finští autoři vyčíslili pacientům život v plnohodnotné kvalitě na 7.63 let u operovaných a 7.05 let u konzervativně léčených obézních.         

Literatura

Bariatric News, leden 2012

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 4.2.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding