Délka trvání cukrovky snižuje šanci na vyléčení cukrovky operací

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Délka trvání cukrovky snižuje šanci na vyléčení cukrovky operací

Proč neodkládat metabolickou / bariatrickou operaci u diabetiků? Jaká je souvislost mezi délkou trvání T2DM (diabetu 2.typu) a šancí na dosažení remise DM2. typu (vymizení příznaků cukrovky) po bariatrické chirurgii?  Z prospektivně shromážděných údajů v skandinávském registru bariatrické chirurgie (SOReg) bylo identifikováno 5 388 pacientů s T2DM, u kterých byla k dispozici informace o farmakologické léčbě i pět let po bariatrické operaci.  Údaj o HbA1c byl k dispozici ve dvou letech u 3 594 pacientů (42% pacientů dosáhlo dvouletého sledování) a po pěti letech u 1 460 pacientů (27% pacientů dosáhlo pětiletého sledování). Údaje o sledování 30. den po operaci byly k dispozici pro 8 448 pacientů (tj. 99% všech pacientů).
Pět let po operaci nadále vyžadovalo antidiabetickou medikaci  1 623 pacientů (30,1%): z toho 1 095 pacientů jenom PAD  (20,3%), 152 dostalo jenom inzulín (3,0%), 24 dostalo pouze analog GLP-1 (0,4%) ) a 342 dostávalo kombinaci PAD a inzulínu (6,4%). Zbývajících 3 765 operovaných diabetiků nemuselo užívat už žádnou farmakologickou léčbu diabetu pět let po operaci (69,9%). Pravděpodobnost, že pět let po operaci nebude potřeba užívat žádné léky proti cukrovce, je významně nižší u pacientů s delší m trváním cukrovky před operací. (p <0,001).
Pět let po operaci mělo 681 pacientů úplnou remisi diabetu (46,6%), 175 pacientů mělo částečnou remisi (12,0%), 188 pacientů mělo kontrolovaný diabetes na lécích (12,9%) a 416 pacientů (28,5%) stále mělo HbA1c> 48 mmol / mol a přitom byl nutná  farmakologická léčba (viz obrázek ). Šance na dosažení úplné remise byla menší, čím delší bylo předoperační trvání diabetu (p <0,001).
Kompletní remise diabetu byla definována pokud bylo dosaženo HbA1c <42 mmol / mol (6,0%) bez další léčby, částečná remise při HbA1c 42–48 mmol / mol (6,0% –6,5%) bez léčby a dobře kompenzovaný diabetes byl definován při dosažení HbA1c <48 mmol / mol (<6,5%) s další antidiabetickou léčbou.
Jaké plyne z článku poučení pro čtenáře - diabetiky 2. typu?  Pokud trpíte DM 2. typu, máte obezitu a nejste ještě moc staří, neváhejte! Neprodlužujte konzervativní léčbu cukrovky, požádajte svého diabetologa ať posoudí podle současných nových diabetologických odborných doporučení možnost metabolické - bariatrické operace ve Vašem případě. Neváhejte se obrátit i přímo na bariatrické pracoviště s bohatými zkušenostmi z metabolické chirurgie. 
Tyto údaje jsou z článku „Trvání diabetu 2.typu a míra remise diabetu po bariatrické chirurgii ve Švédsku 2007–2015: kohortová studie založená na registru“, který byl publikovan v PLOS Medicine.  zdroj: https://journullnullnals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002985

Literatura

Bariatric News

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 15.12.2019

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding