Proč brát doplňky stravy, multivitaminy po bariatrické operaci?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Proč brát doplňky stravy, multivitaminy po bariatrické operaci?

Hypovitaminoza (např. vit. D) je ve vysokém procentu zjištěna i u běžné neobézní a neoperované populace a mnohé mikronutrienty vůbec nejsou běžně laboratorně sledovány. Přesto nelze tuto problematiku po bariatrické operaci beztrestně ignorovat! Bariatrické operace účinkují buďto zmenšením žaludku (snížením množství jídla) anebo i malabsorpcí (zhoršením vstřebávání ze střev). Znamená to, že sniženým příjmem energie se snižuje i přísun některých stopových prvků, minerálů a vitaminů. Jak se to projeví u jinak úspěšně hubnoucího bariatrického pacienta? Často je to bez příznaků, anebo se pozorují netypické symptomy, které nedokáže běžnně praktik a nezainteresovaný, nedostatečně informovaný lékař vysvětlit, natož vyřešit. Koncem roku 2013 zveřejnila Americká společnost pro parenterální a enterální výživu (ASPEN) doporučení pro nutriční podporu u hospitalizovaných obézních pacientů. Tato odborná společnost zaměřena na střevní výživu i výživu podávanou injekčně do svalů, do žil a pod. vychází při formulaci svého doporučení z analýzy 21 různých studií publikovaných v odborné literatuře. U pacientů po bariatrických operacích Sleeve resekce žaludku, Gastrický bypass a Bilio-pankreatická diverze (BPD) je pozorováno vyšší riziko nedostatečné výživy, proto se při jejich akutní hospitalizaci doporučuje zhodnotit a podle potřeby doplnit hladiny mikronutientů: železa, mědi, zinku, selénu a folátu (kys.listové), dále vitaminů thiamin, B12 a D.  Závěry jednotlivých výzkumů nejsou jednotné, proto má doporučení jenom nízkou váhu (Evidence grade: low), přesto je dobré se tohoto doporučení držet. Některé výzkumy u obézních pacientů prokazují nedostatečné hladiny mikronutrientů již před bariatrickou operací (nejspíše v důsledku redukčních diet a pod), ve většině případů ale dochází k dalšímu zhoršení v hladinách B vitaminů, D vitaminu, mědi, zinku a železa a některá měření poukazují na důležitý jev, že jejich deficit se s odstupem od operace prohlubuje, byť hubnutí již zpravidla nepokračuje. Současně s odstupem od bariatrické operace taky klesá počet kontrol. Bariatrický pacienti nemající potíže a opomínajcí doporučení ke kontrolám, se často ztrácí ze sledování, byť můžou být j minerálovém a vitamínovém deficitu ! Monitoraci mikronutrientů a makronutrientů má provádět obezitolog - internista, který má cíleně usměrnit doplnění v případě nedostatku. Míra karence stoupá od Sleeve resekce žaludku přes Gastrický bypas až k nejvíce malabsorpčnímu výkonu BPD. Proto je nutná pooperační rutinní substituce mikronutrientů a je nutné chápat, že důraz na doplňování vitaminů a minerálů ve formě potravinových doplňků, multivitaminů s minerály stoupá s náročností operačního zákroku.   

Literatura

Online, 9.2.2014: http://pen.sagepub.com/content/37/6/714.full.pdf+html

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 9.2.2014

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding