Stadia obezita podle EOSS

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Stadia obezita podle EOSS

V současnosti rozšířená klasifikace obezity podle BMI (indexu tělesné hmotnosti) a podle antropometrických paramertrů (obvod pasu atp) je vhodná pro různé populační studie, ale v praxi neposkytuje adekvátní údaje o chorobných změnách a o funkčním stavu jednotlivce o jeho kondici a tím pádem není dostatečným údajem pro individuální rozhodování o indikaci léčby obezity. Na základě historicjých a současných skórovacích systémů byl kanadskými vědci (Dr. Sharma a spol) navržen Edmondský systém stadií obezity, E.O.S.S., který se jeví býti klinicky výhodným při společném použití společně s klasifikací WHO při zvažování optimální léčebné strategie u konkrétního individua.

Stadium 0 - pacient bez známek onemocnění, funkčních poruch a větších problémů, Stadium 1 - subklinické, resp. mírné projevy poruch, onemocnění, Stadium - 2 - Přítomná komorbidita v souvisu s obezitou, Stadium - 3 - Významné postižení cílového orgánu, funkční omezení, komplikace komorbidity, Stadium - 4 - Terminální poškození, selhávání, těžké funkční limitace  
www.drsharma.ca/wp-content/uploads/edmonton-obesity-staging-system-staging-tool.pdf
   

Literatura

International Journal of Obesity (2009) 33, 289–295; doi:10.1038/ijo.2009.2; published online 3 February 2009

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 12.11.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding