Finanční strop k úhradě drahé zdravotní péče (MZ)

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Finanční strop k úhradě drahé zdravotní péče (MZ)

Podle informací z tisku budou zdravotní pojišťovny hradit léčbu, která nepřesahuje cca 1 milion korun/rok. Kalkulace vychází z HDP, suma je trojnásobkem HDP. Viz citace online zdroje ke dnešnímu datu: http://zpravy.idnes.cz/zdravotni-pojistovny-neproplati-drahou-lecbu-kazdemu-stat-urci-komu-ano-1l3-/domaci.aspx?c=A120104_114509_domaci_taj
1 milion korun odpovídá cca 43.600 Euro, t.j. cca 36 tis anglických liber, nebo asi 57.000 amer. dolarů. To přibližně dopovídá těm hodnotám, které jsem uváděl 22.12.2011 v článku o QALY (quality adjusted life year). 
Pro ČR se tímto označil strop pro poskytování prostředků z veřejného zdravotního systému na léčbu pacienta, a to podobným způsobem jako je tomu jinde západní civilizaci. Lze dokonce předpokládat, že takto hrazena léčba by měla vést k zachování života v plné jeho kvalitě. Mně, jako laikovi v ekonomice není jasné, jestli nebude mít zdravotní pojišťovna tendenci snížovat maximální roční výdaje na svého pojištěnce, kdyby drahá léčba vedla k zachování života jen v prokazatelně nižší kvalitě. Třeba je kalkulováno, že pacient po amputaci dolní končetiny má sníženou kvalitu života o 35%.  Kvalita života se těžce a nepřesně stanovuje a QALY je jedním z možných nástrojů, kterým se od šedesátých let pokouší kvantifikovat, posuzovat efektivita zdravotní péče, léčebné intervence, aby se hledala nějaká logická hranice do jaké výše ještě má léčba smysl. 
Bariatrie je ekonomicky výhodnější a podle nedávné publikace finských autorů taky signifikantně zvyšuje kvalitu života o 5.8% ve srovnání s konzervativní léčbou, proto je její širší využití v celospolečenském zájmu. 
Bariatrická intervence vede nejenom k nejúspěšnější dostupné léčbě epidemie obezity, ale i epidemie diabetu 2. typu, epidemie spánkových poruch dýchání a dalších civilizačních metabolických poruch.   

Literatura

i-dnes, online

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 4.2.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding