S jakými faktory u pacienta je spojeno podstoupení bandáže a s jakými podstoupení Roux Y bypasu žaludku?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: S jakými faktory u pacienta je spojeno podstoupení bandáže a s jakými podstoupení Roux Y bypasu žaludku?

Podle výsledků studie publikované v vydání časopisu Journal of American College of Surgeons jsou hlavními faktory, které ovlivňují výběr jednoho určitého typu bariatrické operace na úkor druhého typu obézními pacienty zejména: - jestli trpí diabetem 2.typu, - jak velkou váhu chtějí ztratit, a - jejich tolerancí pro podstoupení určitého operačního rizika k dosažení své ideální váhy. Na rozdíl od poznatků z předchozích studií samotný BMI pacienta ani míra obezity nehrají v rozhodovacím procesu významnou roli. Starší pacienti a ti s vyšším skóre kvality života, ale i s vyšší úrovní nekontrolovaného přejídání se - měli větší pravděpodobností podstoupit Bandáž žaludku a ne Gastrický bypass. Naproti tomu u diabetiků 2. typu, u těch pacientů, kteří mají za cíl dosáhnout většího úbytku na váze a u těch, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko technicky náročnější s vyšší úmrtností, bylo méně pravděpodobné, že by podstoupili Bandáž žaludku. Je důležité, aby pacienti se svými lékaři mluvili o jejich hodnotách, o jejich hierarchii, o svých cílech a zájmech. Rozhodující je například jejich averze k vyšší úrovni rizika, ale i posouzení míry jak nepříznivý vliv má Obezita na kvalitu jejich života, a jaké jsou jejich problémy při hubnutí, včetně posouzení jejich schopnosti ovlivnit svoje stravovací chování, režim stravování a životní styl.Jedno neočekávané zjištění ve studii bylo to, že byla pozorována souvislost známek nekontrolovaného přejídání s větší pravděpodobností podstoupit méně efektivní laparoskopickou Bandáž žaludku než bypass žaludku, který by výrazněji ovlivni stravování, preferenci zdravých a prospěšných jídel. Autoři studie z Bostonu vyslovili obavu, že pacienti se záchvatovitým jezením a s poruchami příjmu potravy můžou mít tendenci vybírat si implantaci adjustabilní bandáže, protože tato je považovaná za více reverzibilní zákrok než technicky složitější bypas žaludku. Závěrem je vhodné zdůraznit, že výběr správné operace je velice důležitým krokem v bariatrii, protože neexistuje jedna operace, která by byla ideální pro všechny bariatrické pacienty. Aby mohla renomovaná centra bariatrické a metabolické chirurgie nabídnout optimální zákrok široké skupině pacientů, musí disponovat pestrým sortimentem operací.    


Literatura

Patient Factors Associated with Undergoing Laparoscopic Adjustable Gastric Banding vs Roux-en-Y Gastric Bypass for Weight Loss.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 6.12.2013

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding