Do kdy budou stačit veřejné zdroje stačit k pokrytí rostoucích nákladů na léčbu DM 2.typu?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Do kdy budou stačit veřejné zdroje stačit k pokrytí rostoucích nákladů na léčbu DM 2.typu?

Z výsledků studie CODE-2 vyplývá, že roční náklady na jednoho diabetika bez komplikací činí 1505 eur, na diabetika s mikrovaskulárními komplikacemi 2563 eur a s makrovaskulárními 3148 eur. Pacient s oběma typy komplikací je nejdražší (5226 eur). Podobná studie iHETA v českých podmínkách stanovila náklady na diabetika 2. typu  na téměř 26 tisíc Kč. Roste výskyt komplikací u diabetiků: ICHS - ischemie srdce se vyskytuje skoro u 50 %, počet diabetiků se selháním ledvin se v letech 2000 - 2010 zdvojnásobil. Hemodialýzou je léčeno cca 11 000 diabetiků (náklady na hemodialýzu u jednoho pacienta činí 800 000 Kč ročně). Jde podle odborníků o alarmující stav. Pokud se nezmění epidemiologický trend, nebude možné dlouhodobě ufinancovat náklady na léčbu diabetu. „Zdravotní politika musí jít cestou prevence, včasného záchytu diabetu a pokud možno okamžité agresivní léčby", řekl Mudr. Tomáš Doležal. Podle prof. Terezie Pelikánové z IKEM prevence diabetu selhává. Málo se vyšetřuje glykovaný hemoglobin (podle dat VZP byl vyšetřen v letech 2002 - 2006 jen asi u poloviny diabetiků). Rezervy panují také v oblasti edukace pacientů nebo ve screeningu rizikových faktorů (krevní tlak a lipidy). Podle České diabetologické společnosti  v roce 2006 vytyčených cílových hodnt HbA1c, TK a lipidů nedosahovalo ani 10 % pacientů s diabetem!!!

Už nějakou dobu se mluví také o tom, že přibývají případy diabetu 2. typu u dětí. Tyto děti mají přitom horší dlouhodobou prognózu než děti s DM1, mají např. 2x častěji diabetickou neuropatii. Rizikovými faktory jsou jednoznačně Obezita a nezdravý životní styl, dále diabetes 2. typu v rodinné anamnéze, vysoká i nízká porodní hmotnost, expozice diabetu in utero nebo nekojení. V ČR každé páté dítě ve věku 5 - 18 let u nás trpí obezitou nebo nadváhou a častá je také inzulinová rezistence.

Zdroj: Zdravotnické noviny 24/2012, roč. 64, str. 3 (čl. Diabetes jako pars pro toto: bez investic nemohou být úspory).www.zdravky.cz

Literatura

www.zdravky.cz

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 18.7.2012

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding