Gravidita po gastrickém bypase

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Gravidita po gastrickém bypase

Ženy s těžkým stupněm obezity jsou často neplodné. Když tyto ženy otěhotní, jsou jejich gravidity považovány za vysoce rizikové pro hypertenzi, cukrovku a další přidružené faktory. Monitoring těhotné je obtížný pro omezenou možnost fyzikálního vyšetření. Nutná jsou častější ultrazvuková vyšetření. Bariatrická chirurgie redukuje váhu pacientky i výskyt přidružených onemovnění. Autori sledovali počet gravidit a výskyt komplikací u pacientek po chirurgické léčbě obesity (pracoviště: Department of Surgery, Alvarado Hospital and Medical Center, San Diego, CA, USA.). Bariatrické operace provádí autorská skupina již od osmdesátých let. Mají v korespondenčním kontaktu více než 2000 aktivních pacientek, které mají prostřednictvím sítě podporných pacientských skupin i další spojení. Všechny pacientky jsou instruovány, aby vždy oznámily otěhotnění, jenž bylo následně ověřováno a sledováno prostřednictvím jejich gynekologa a porodníka. Těmito různými způsoby se podařilo identifikovat ve skupině po bypasové operaci  41 gravidních žen. Pomocí osobního rozhovoru, dotazníku a z perinatálních zdravotních záznamů byly studovány rizika a komplikace v těhotenství. Udávají, že u 95% pacientek, jenž otěhotněly, se podařilo sledovat průběh gravidity, přičemž se zjistilo snížení rizika těhotenského cukrovky, nadměrně vysoké váhy novorozence (macrosomie) a císařského řezu u pacientek po gastrickém bypase než ve skupině u obézních neoperovaných pacientek. U žádné pacientky nebyla klinicky signifikantní anemie.  Jelikož pacientky s bypasem žaludku jsou po operaci, která omezuje příjem potravy a vstřebávání živin, měla by být v případě otěhotnění učiněna některá opatření. Pokud se bere ohled na tuto skutečnost (doplňování některých látek, vitaminů, minerálů), nemají pacientky žádné problémy s graviditou. Skupina těhotných po operaci měla méně komplikací v souvislosti s graviditou než konzervativně léčena kontrolní skupina morbidně obézních pacientek během předešlých gravidit.

 

Literatura

Wittgrove AC, Jester L, Wittgrove P, Clark GW.: Obes Surg 1998 Aug;8(4):461-4; discussion 465-6

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 25.2.2007

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding