Je čas ukončit stigma obezity, přestat soudit a začít pomáhat! - hlásá BOMSS v UK

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Je čas ukončit stigma obezity, přestat soudit a začít pomáhat! - hlásá BOMSS v UK

Britská společnost bariatrické a metabolické chirurgie, (British Obesity and Metabolic Surgery Society -BOMSS), v čele které působí Dr David Kerrigan, čerpá data z národního registru bariatrických operací a podniká kampaň, kterou charakterizuje slogan: Je čas ukončit stigma obezity, přestat soudit a začít pomáhat!

Britskáodborná veřejnost má, na rozdíl od ČR, vlastní národní registr bariatrické a metabolické chirurgie, který obsahuje údaje o více než 60 000 pacientech. Ve Velké Británii se každým rokem počet v registru zvyšuje o téměř 6000 operovaných, co je sice 5 až 10 x méně, než ve většině evropských zemích. Např. ve Francii je 50% populace obézních nebo s nadváhou (ve srovnání se dvěma třetinami dospělých ve Velké Británii), každoročně se však provádí více než 60 000 operací. Data z roku 2012 ukazují, že Belgičané a Švédové se dostávají pod nůž ještě častěji (928 a 761 operací na milion občanů), avšak v té době Spojené království provedlo jen 117 bariatrických procedur na milion v té době a počet se od té doby zmenšoval.

Pro tuzemské zájemce o bariatrii nutno dodat, že my v ČR vlastní registr nemáme, proto nemáme k dispozici žádná přesná čísla. Nejspíše o ně neprojevují dostatečně důrazně zájem odborné společnosti (diabetologická ani bariatrická), a zejména centrální baritarický registr nepodporuje zodpovědný organizátor zdravotní péče (vláda, ministerstvo) ani plátce zdravotní péče (pojišťovny). Přitom právě exaktní údaje z národního registru prokazují, jak jsou moderní operace na hubnutí vysoce účinné a bezpečné, i jak výrazný je jejich potenciál ušetřit peníze na zdravotní péči.

Utáhne finančně zdravotní systém operační léčbu obezity? NHS ve Velké Británii v současné době utratí za hodinu léčbu diabetu 1 milion liber!  Právě cukrovka je stav silně spojený s obezitou.  V diabetologickém časopiseJournal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD] byla nedávno publikována studie, která ukázala, že u tří čtvrtin lidí s diabetem typu 2 léčených chirurgickým zákrokem bypassu žaludku došlo k remisi diabetu během jednoho roku léčby. To je silný odborný argument pro zdravotní systém, pro veřejnost a tím i pro politiky, aby investovali do záchrany své ekonomiky.

Většina diabetiků 2. typu jsou obézní a většina operovaných sa příznaků diabetu zbaví. Závažně obézní obvykle časem dospějí také k dalším zdravotním problémům: opotřebované kolenní a kyčelní klouby jsou drahé a existuje mnoho důkazů, že Obezita je úzce spjata se závažnými zdravotními komplikacemi jako jsou srdeční choroby, mrtvice a dokonce i rakovina.

Obezita je hlavní příčinou rakoviny, které lze předcházet. Existují silné důkazy o tom, že Obezita je také hlavním rizikovým faktorem, kterému lze předcházet, u různých druhů rakoviny, zejména u žen a rakoviny tlustého střeva u mužů. Dokonce i mírná Obezita (BMI 25-35) může zvýšit riziko rakoviny dělohy. Obezita může také snížit pravděpodobnost dobré reakce na léčbu rakoviny. Předpokládá se, že více než jeden z 20 rakovin je přímo způsoben nadměrnou hmotností. Ve skutečnosti je nyní Obezita, hned po kouření, druhou největší příčinou rakoviny ve Velké Británii.

Největší překážkou pro překonání obezity je stigmatizace. U velké části laické populace i zdravotnické veřejnosti stále přetrvávají předsudky, stigma a chápání obezity jako výsledku vlastní volby životního stylu. To je zavádějící a paralyzující, protože umožňuje pomáhat otylým pouze mentorováním, nepřesným proměřováním spolknutých a spálených kalorií a doživotním poradenstvím, škatulkováním do tabulek, které zpravidla vede jenom k pocitu selhání na obou stranách a následně k psychyckým ujmám, k racionalizaci a zamlžování skutečnosti a často k rezignaci s nepříznivým stavem. Pasivita a zvýšený apetit jsou pak až důsledky primární metabolické poruchy.

BOMSS argumentuje, že tento způsob myšlení, který vytváří prostor pro komerční „šmejdovské“ zneužívání osobního neštěstí u postižených, se musí skončit. Obezita nemusí být důsledkem žravosti a lenosti, ale naopak. Nadměrné, prioritní ukládání tuků může mít kořeny ve stresu, neštěstí, psychickém traumatu, chudobě, špatném vzdělání nebo dokonce v pouhém hedonismu. Tyto a další, mnohdy neznámé spouštěče způsobují katastrofické selhání fyziologického metabolizmu, regulace normálního příjmu a ukládání energie v těle. Na rozdíl od konzervativních léčebných modalit, bariatrická operace způsobí změnu neurohumorální signalizace z trávácího traktu do celého organizmu a do center hladu v CNS (centrálním nervovém systému) a tak příznivě změní metabolizmus, rekonstruuje vlastní kontrolní systém. Úprava energetické autoregulace dává pacientům šanci na lepší život. Těžká Obezita je chorobný stav a my ji umíme, a proto i musíme začít léčit!

Úspěšná bariatrická a metabolická chirurgie není žádná nevyzkoušená novinka, ale historicky ověřená léčebná modalita (více než 50 let), která je díky registrům a dalším databazím neustále zdokonalovaná a prokazatelně dlouhodobě účinná.Jasně - bariatrická chirurgie není léčba první linie na podporu hubnutí (s výjimkou nejzávažnějších případů), ale měli bychom tvrdě pracovat na odstranění překážek pro pacienty, kteří mají přístup k účinné léčbě obezity, jakmile budou mít všechna další přiměřená a vhodná opatření byl vyzkoušen.

Literatura

Bariatric News, online

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 14.8.2020

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding