Laparoskopické Sleeve Gastrektomie

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Laparoskopické Sleeve Gastrektomie

Bariatrický tým při oslavě 100 laparoskopických sleeve gastrektomií

V březnu 2009 bylo provedeno v BMI Chirurgii a.s. v Brně za necelé dva roky existence soukromého zdravotnického zařízení 100 laparoskopických tubulizací žaludku na klientech z UK. Při této příležitosti bylo uplynulé období komplexněji hodnoceno, se závěrem, že zkušenosti jsou velice dobré. Žádný pacient nezemřel, výskyt všech komplikací byl 7%, u 95% pacientů trvala hospitalizace plánovaných 5 dnů.

K prodloužení hospitalizace došlo jenom u reoperovaných pacientů. Jednalo se vesměs o včasné pooperační komplikace, které byly řešeny laparoskopickou reoperací: dva pacienti pro krvácení, a po jednom případě: pooperační stenoza kardie stehem, akutní appendicitida a netěsnost - dehiscence staplerové linie na žaludku. Poslední uvedená komplikace byla nejzávažnější, vyžadovala si dvakrát laparoskopickou revizi, dlouhodobou parenterální výživu, antibiotika a pobyt na JIP. Kromě pěti reoperovaných pacientů se vyskytli v souboru komplikace jako pooperační zápal plic a fraktura předního zubu. Dosavadní výsledky váhových poklesů jsou impozantní. Redukce váhy je podstatně rychlejší jako u pacientů po laparoskopické adjustabilní bandáži. Dlouhodobé výsledky nejsou sice ještě k dispozici, ale na základě dosavadních váhových úbytků, na základě prokazatelné úpravě komorbidit a podle výsledků sledování kvality života pacientů po Sleeve resekcích žaludku lze předpokládat, že se jedná o výhodnou alternativu v léčbě metabolického syndromu, diabetu a jiných přidružených nemocí u morbidně obesních pacientů.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 19.4.2009

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding