Měření tuku v organizmu

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Měření tuku v organizmu

Jelikož obezita je chorobné hromadění tukových zásob energie, jakákoliv exaktní metoda stanovující množství tuku v organizmu je pro kvantifikaci otylosti přesnější údaj, než poskytuje v praxi dodnes používaný index tělesné hmotnosti, BMI. Ten vytvořil belgický vzdělanec Adolphe Quetelet již v letech 1830 – 1850 jako statistický nástroj. I když vůbec nespecifikuje podíl tuku na váze a nezohledňuje množství důležitých faktorů (např. stavbu těla, množství svalstva apod.) dodnes se v obezitologii používá BMI z důvodů univerzální dostupnosti vstupních údajů pro jeho výpočet.

Samotný údaj o BMI může být zavádějící, protože hodnotu morbidní obezity (BMI 40) může dosahovat například i špičkový kulturista, kterého tukové zásoby jsou minimální, tedy není vůbec obézní. Problematické je zejména měření nitrobřišního tuku, který je z klinického hledisky nejzávažnější, a který nelze měřit např. v kožní řase. Přesnější složení organizmu poskytuje tzv. BODYSTAT.

Bodystat je neinvazivní měření množství tukové tkáně, svaloviny, nitrobuněčné a mimobunečné tekutiny a mnoha dalších charakteristik těla. Metoda je založena na impedanci, tj. na poznatku, že harmonický střídavý elektrický proud o určité frekvenci má rozdílný zdánlivý odpor a fázový posuv napětí proti proudu při procházení různým prostředím. Bioimpedance umožňuje pomocí vodivých vlastnosti charakterizovat organizmus, včetně kvantifikace zastoupení různých typických tkání, stanovení míry hydratace a minerálového složení. Slabý proud, který měřená osoba vůbec nepociťuje, probíhá nejkratší možnou cestou. Nejjednodušší dostupné bioimpedanční měřící přístroje jsou nepřesné, měří tkáně jenom v určité části těla, například dlaněmi přes horní končetiny, anebo jenom přes chodidla (osobní váhy měřící tuk). Pro objektivnost měření je vhodné rozložení více elektrod na různých standardních místech těla. Dokonalejší BODYSTAT nabízí reprodukovatelné údaje, jenž zejména ve spojení s kvalifikovaným rozborem odborníka lze výhodně využít v léčbě obezity. Více čtěte v nabídce poradny NUTRIVIA – v odkazech.

 

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 17.3.2007

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding