Lze předvídat slabší pokles váhy po bariatrické-metabolické operaci?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Lze předvídat slabší pokles váhy po bariatrické-metabolické operaci?

Někteří pacienti nezhubnou dostatečně ani po gastrickém bypase RYGB. Kteří to jsou? Dá se to vědět předem?  Na to téma přednášel na setkání britské společnosti bariatrické a metabolické chirurgie v lednu 2015 Dr. Waleed Al-Khyatt s kolegy z Royal Derby Hospital ve Velké Británii. Aby posoudili souvislost míry hubnutí se základními proměnnými, použili stupňovité regresní analýzy k odhadnutí jednotlivých podílů nezávislých proměnných na rozptylu EWL (excess weight loss = ztráta z nad-váhy) ve 12-ti měsíčním intervalu od operace. Za nedostatečný pokles váhy, byl v této studii definován EWL<50% po 12 měsících od operace. Vícenásobná regresní analýza prokázala, že nedostatečný EWL po 12-ti měsících souvisí s vyšším věkem nad 60 let (pacienta - ne operatéra :-)), s diabetem, s vyšším výchozím BMI (> 60), s váhovým přírůstkem před operací, a s délkou čekací doby pacientů na termín přijetí k operaci nad 18 měsíců (p = 0,027). Autoři hodnotili LRYGB  u 227 pacientů s průměrným ± SD věkem 48,6 ± 11 let a průměrným BMI  53,6 ± 7,1,  s převahou žen nad 70%. EWL ve 12 měsících byl nepřímo úměrný věku (p = 0,01), výchozímu BMI (p <0,001), délce čekací doby (p = 0,001), přítomnému spánkovému apnoe OSA (p = 0,039) a DM (p = 0,039). Naopak, došlo k výrazné pozitivní asociaci mezi předoperačním zhubnutím a mírou EWL po 12-ti měsících od operace (p = 0,009). Na pooperační hubnutí nemělo žádný vliv pohlaví, artritida, nebo délka hospitalizace.

Poznámky na okraj tématu:

Každý pokles váhy je přínosem, i EWL 15% -25% může významně snížit zdravotní rizika obezity. Vzhledem k radikálnímu charakteru operační léčby se požaduje přísný, relativně vysoký EWL až 50% , někdy se akceptije 25%.

I když diabetici zhubnou po bariatrických operacích relativně méně, přesto je přínos operační léčby právě u nich nejvyšší! Předpokladem je, aby se dlouho chirurgická léčba cukrovky neodkládala, s délkou konzervativní léčby se snižují i šance na vyléčení - remisi cukruvky. 

Literatura

Bariatric news, 2/2015

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 7.2.2015

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding