Metabolický účinek bariatrie na diabetes

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Metabolický účinek bariatrie na diabetes

Dr. Omar Khan s kolegy z několika různých anglických institucí v lednu 2015 prezentoval výsledky jejich průzkumu o účinnosti bariatrických operací na cukorvku 2.typu. Použili elektronické zdravotní záznamy primární péče z „UK Clinical Data Research Datalink“ od 803 obézních pacientů s diabetem 2. typu, kteří v letech 2002-2014 podstoupili bariatrickou operaci (v souboru byla nastavitelná Bandáž žaludku (LAGB), žaludeční bypass (GBP) nebo sleeve gastrektomie (SG)). Kontrolní skupinu tvořili ve stejném období konzervativně léčení pacienti srovnatelní věkem, pohlavím a BMI. Hodnoceny byly záznamy glykovaného hemoglobínu -HbA1c a předpisy léků na cukrovku od roku po dobu až sedmi let od operace. Účastníci byli klasifikováni jako “v remisi“ (potlačení) diabetu když dosáhli HbA1c <6,5% a když byli jeden rok bez  předpisů antidiabetických farmak.

Z 803 operovaných a sledovaných obézních diabetiků (LAGB-214, GBP- 439 a SG- 147; a tři blíže nedefinované zákroky),  poklesl průměrný HbA1c z 8,0% před bariatrickou operací na 6,5% ve druhém pooperačním roce. Podíl pacientů s HbA1c <6,5% se rok po operaci zvýšil z 17% na 47%; a podíl pacientů bez jakýchkoliv předpisů antidiabetik se zvýšil z 15% na 55%. Míra pravděpodobnosti remise diabetu je po chirurgické léčbě vyšší 4.45 násobně ve srovnání s neoperačně léčenou kontrolní skupinou - statistická významnost (p <0,001). Nicméně antidiabetický účinek, míra remise diabetu byla nižší po LAGB 2,65 (1,83-3,83), ve srovnání s žaludečním bypassem (4,91 (3,76-6,42) a sleeve gastrektomií 5,78 (4,21-7,94)).

Literatura

Bariatric news, 2/2015

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 6.2.2015

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding