Mýty a paradoxy kolem bariatrické a metabolické chirurgie

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Mýty a paradoxy kolem bariatrické a metabolické chirurgie

1. Přesto že

nemůže zvrátit stávající epidemii civilizačních onemocnění

- představuje bariatrická a metabolická chirurgie v současnosti medicínsky a ekonomicky nejúčinnější a přitom bezpečný terapeutický postup pro konkrétního obézního pacienta.  

  1. Nejlepší je prevence - je mnohokrát opakovaná fráze, které snad věří každý. Ano, odhaduje se, že až 80% zdravotních rizik máme možnost ovlivnit sami: je to naše stravování a jídlo, pohyb, kouření a alkohol. Jen z malé části naše zdraví určují vrozené a neovlivnitelné faktory. Přes dostatek validních informací a dobře míněných doporučení v praxi prevence selhává.  Realita je taková, že světem se rychleji šíří nezdravé zlozvyky, konzum a komfort vedoucí k epidemiím obezity, diabetu a dalších civilizačních nemocí z nadbytku. I když víme, že středomorská strava, a ázijský jídelníček s dominujícími rybami a nízkokalorickou zeleninou by prospěl našemu zdraví, nedochází k jeho rozšíření v západní euro-americké společnosti. Opak je pravdou, dominuje opačný sebedestruktivní trend šíření „fastfoodové kultury“ do Ázie, se všemi negativními důsledky zdravotními, společenskými a ekonomickými. Co je to za sílu, které nedokáže čelit ani exaktně vědecky doložená informace o významu prevence?   
  2. NeOperační léčba diabetu 2.typu je bezpečnější než bariatrická operace.  Je logické, že riziko břišní operace prováděné v celkové anestezii nemůže být absolutně nulové.  Vysoce specializované a minimálně invazivně – laparoskopicky prováděné standardizované a historicky ověřené operace jsou v současnosti v rukou erudovaného týmu zatížené nižším rizikem, jako je tomu u běžných operací žlučníku. Právě diabetici, u kterých lze předpokládat délku života více let, můžou očekávat od bariatrické/ metabolické operace největší přínos. Zldepšení cukrovky nebo konce vymizení její příznaků je reálným cílem u většiny operovaných.  V horizontu 5 až 10 let přežívá již statisticky signifikantně více těch diabetiků, kteří podstoupili bariatrickou /metabolickou operaci.
  3. Bariatrická operácia je „až to poslední řešení“  S časem, s délkou konzervativní léčby diabetu 2.typu roste nevratné poškození organizmu a výskyt  typických komplikací cukrovky. Současně s věkem pacienta klesají rezervy organizmu a stejná operace se stává postupně víc a víc riskantním krokem.  V poslední době se u obézních diabetiků nevyžaduje zkoušení režimových a medikamentosních metod, naopak se doporučuje uspíšit rozhodování v prospěch radikálního chirurgického řešení.
  4. Nemáme tolik financí, abychom mohli poskytovat operaci všem obézním.  Opak je pravdou. Léčba, která je v dlouhodobém horizontu neúčinná a neefektivní – stává se i ekonomicky nehospodárnou. Náklady na bariatrickou operaci se vrátí po 2-3 letech, především díky zlepšení či vyléčení přidružených onemocnění. Podle statistik rok po operaci užívají v průměru operovaní o 3 farmaka méně a jsou o 26 kg lehčí než neoperovaní. Nejvýznamnější zlepšení zdravotního stavu a snížení zdravotních rizik se dostavuje právě u pacientů s diabetem 2.typu , při zvýšené inzulino-rezistenci, při zvýšené hladině inzulínu a při poruše metabolizmu cukru a tuků.
  5. Přístup k operaci je diabetikům ulehčen nižším BMI. Diabetici 2.typu splňují indikační váhová kritéria pro bariatrickou / metabolickou operaci již při BMI 35, než je tomu o obézních bez komorbidit (BMI 40). Rozdíl 5 v BMI představuje v našich podmínkách rozdíl kolem 15 kg. V posledních letech se dokonce připouští již i hranice BMI 30 pro indikaci chirurgické léčby. Přesto jsou operovaní diabetici v průměru o 5 kg těžší (a jsou starší) než „zdraví obezní“.  Diabetici, kteří můžou mít největší přínos z včas indikované bariatrické operace, se dostávají k nejúčinnější dostupné léčbě cukrovky pozdě:  jsou starší a o více než 20 kg těžší než připouští indikační kritéria.  Kde je problém? 

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 1.4.2015

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding