Potvrzuje se, že bypass žaludku upraví diabetickou nefropatii

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Potvrzuje se, že bypass žaludku upraví diabetickou nefropatii

Metabolická chirurgie je zavedenou alternativou pro léčbu špatně kompenzovaného diabetu 2. typu. Dosud byly všechny předchozí randomizované kontrolované studie zaměřené na dosažení cílových parametrů hladiny glukozy v krvi, tj. glukocentricky. Diabetická nefropatie je jednou z hlavních komplikací u pacientů s diabetem a albuminurie je souvisí s kardiovaskulárními příhodami a úmrtností. Kromě toho je diabetická chronická choroba ledvin (nefropatie) hlavní příčinou dialýzy a náhrady ledvin transplantací. Nedávno publikovaná studie zjistila, že operace GASTRICKÝ BYPASS je stejně bezpečná jako nejlepší farmakoterapie a přitom je významně účinnější v dosažení remise (vymizení) albuminurie a raného stadia neuropatie u diabetiků 2. typu s obezitou (BMI 30 až 35). Při dvouletém sledování byla remise albuminurie i diabetické neuropatie v časném stadiu dosažena u 82% chirurgických pacientů po gastrickém bypase oproti 55% (albuminurie) a 48% (neuropatie) u pacientů s farmakoterapií. Operační léčba byla stejně bezpečná jako nejlepší ošetření konzervativní interní medicínou.

Tato zjištění ukazují na nové léčebné paradigma, které má za pomoci implementace metabolické chirurgie zvrátit nebo zabránit chronické progresi onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou a obezitou.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 10.7.2020

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding