Obavy z malabsorbce u fertilních žen

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Obavy z malabsorbce u fertilních žen

75% pacientů podstupujících gastrický bypass pro morbidní obezitu jsou ženy. Častou otázkou jsou obavy týkající se možnosti otěhotnění a případného ohrožení gravidity po chirurgicky navoděné redukci váhy. 

Ze souboru autorem operovaných gastrických bypasů otěhotnělo 45 pacientek, které měli spolu 54 gravidit. Narodilo se 46 dětí. Vyskytli se 2 spontánní potraty  (4.0%) a 6 včasných interupcí pro nežádoucí graviditu. 7 porodů bylo předčasných, jedno dítě trpělo mikrocefalem s těžce opožděným růstem i vývojem. Dvanáct z dětí narozených matkám po gastrickém bypase mělo vyšší porodní váhu než měli jejich starší sourozenci, na rozdíl od údajů o dětech narozených matkám po jejuno-ileálním bypase (dnes již neprováděná čistě malabsorbční operace- pozn. autora). Deset dětí se narodilo ženám, jenž zhubly po gastrickém bypase vice než 45 kg. Kromě jedné pacientky, všechny ženy počaly vice než 6 měsíců po operaci. To odpovídá období maximálního poklesu váhy a úpravy menstruačního cyklu. 

Gravidity byly ženami dobře tolerované, bez nadměrného urychlení hubnutí a bez metabolických deficitů v důsledku malabsorbce. Jelikož gastrický bypass je operace využívající i mírnou malabsorbci, je během gravidit doporučováno užívání  železa a dalších látek. I když nelze doporučovat otěhotnění během prvního období rychlého váhového úbytku pooperačně, uvedené údaje svědčí pro to, že za předpokladu doplňování potřebných mikronutrientů ani matka, ani vyvýjející se plod nejsou později po gastrickém bypase nijak ohroženy mírným stupněm malabsorbce.

Literatura

Printen KJ, Scott D Am Surg 1982 Aug;48(8):363-5

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 25.2.2007

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding