Paradoxy obezity

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Paradoxy obezity

Obezita je nemoc, se kterou se pojí několik paradoxů. Vůbec se nejedná o projev zdraví, blaha a spokojenosti, jak se paradoxně často mylně traduje, ani o pouhou odchylku od průměru (jako je tomu například u výšky, kdy někdo je vysoký, jiný zas malý). Obezita je chronickou nebezpečnou nemocí, která svými nekontrolovatelnými hormonálními a dalšími vlivy přispívá k vzniku a rozvoji dalších “civilizačních” nemocí, a ty pak zkracují život a snižují jeho kvalitu. Jedná se zejména o cukrovku 2. typu, vysoký krevní tlak, nebezpečné poruchy spánku, vysoké hladiny tuků v krvi se srdcově-cévními, ledvinnými a dalšími komplikacemi.

Paradoxem ukládání tukových zásob, které lidem v minulosti mohlo pomáhat k přežití období hladomorů, je skutečnost, že v našich současných podmínkách nás stejná danost docela úspěšně zabíjí, jelikož vedeme setrvale pohodlný způsob života a požíváme nadbytek energetického příjmu. Udává se, že nadbytek energetického příjmu způsobil již více úmrtí než všechny války celkem.

Paradoxem v naši euroamerické západní civilizaci je, že glorifikovaná představa o ideálu krásy a zdraví se po mnohá desetiletí diametrálně vzdaluje od průměrné váhy obyvatelstva. V důsledku toho vzniká potenciální zdroj negativních emocí, pocitu selhání, neúspěchu a depresí. Estetické dilema se týká zejména ženské části populace, se kterou se při léčbě obezity setkáváme častěji.

Dalším paradoxem je skutečnost, že bariatrická chirurgie, která si klade za svůj hlavní cíl snížit zdravotní rizika spojená s obezitou, je u žen prováděna až 4x častěji než u mužů, kteří trpí převážně břišním, tzv. centrálním typem obezity, jenž je spojen s vyššími zdravotními riziky než ten gynoidní, ženský typ.      

Většina pacientů s diabetem 2. typu je obézních a hubnutí je u nich považováno za stěžejní léčebný krok, který se ale v převážné většině případů nedaří docílit. Přesto v souborech operovaných bariatrických pacientů paradoxně bývá jenom kolem 20% diabetiků.

Chronická přidružená onemocnění obezity jsou paradoxně považována za nevyléčitelná a v dnešní zdánlivě ekonomicky řízené době jsou nadále zanovitě konzervativně udržována četnými medikamenty, i když je již několik desetiletí známo, jakými operacemi lze většinu z těchto interních onemocnění vyléčit nebo podstatně zmírnit, zlepšit, a že je to i ekonomicky výhodné.  

Paradoxem bariatrické chirurgie je i ta skutečnost, že lidi mají větší strach z jedné laparoskopické operace, než ze zákeřného setrvávání s prokazatelně nebezpečnějšími nemocemi jako cukrovka, hypertenze a dyslipemie, jelikož nebolí. Málokdo si uvědomuje, že rizika minimálně invazivní operace prováděné erudovaným týmem jsou mnohem nižší než samotný obézní stav bez operace. Úmrtnost u neoperovaných obézních je vyšší, než u těch, kteří podstoupí minimální riziko operace s následným zhubnutím a zlepšením zdravotního stavu, jak psychicky tak fyzicky.


Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 8.1.2011

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding