Kolik chtějí obézní pacienti zhubnout a co očekávají od bariatrické chirurgie ?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Kolik chtějí obézní pacienti zhubnout a co očekávají od bariatrické chirurgie ?

Autoři z Bostonu hodnotili u 44 pacientů, jenž se chystali k chirurgické léčbě obezity, jakou váhu přikládají míře zhubnutí, co očekávají od operace a jaká je jejich motivace. Jednalo se z 95% o ženy s průměrným BMI 47, v 1/3 se středním vzděláním, s průměrným věkem téměř 43 let, které předpokládaly délku svého života v průměru asi 25 let.
Pacienti očekávali nerealisticky vysoký pokles váhy po operaci. „Vysněná“, ideální redukce váhy v souboru by představovala v průměru 55.8 kg, resp. 94% EWL, tj. pacienti by chtěli po operaci ztratit téměř všechna kila, jenž přesahují střed tabulkové normy. Více pacientů v této studii touží zhubnout 20% váhy i za cenu 2%-ního rizika úmrtí, než zhubnout jenom 10% váhy s nižším rizikem smrti. Ještě více pacientů je ale ochotno riskovat život (v průměru až na 6%), aby docílili své „vysněné“ ideální váhy. 42 ze 44 pacientů v souboru, tj. 95% akceptuje v průměru až 4.8% vysoké riziko úmrtí při bariatrické operaci.
Redukci o méně jako 24% své váhy by považovala většina pacientů ve studii za neuspokojivou a více než čtvrtina pacientů by nepodstoupila operaci, která by vedla k trvalé redukci méně jako 20% váhy. Přitom většina restrikčních bariatrických operací nemá takový efekt. Podle známé rozsáhlé studie Swedish Obese Subjects jenom méně než 40% pacientů si 10 a více let po restrikčních bariatrických operacích (adjustabilní gastrické bandáži a vertikální gastroplastice) udržuje redukci 20% a více ze své původní váhy. K podobným výsledkům svědčícím o nerealistických představách obézních před operací dospěli i jiní autoři, kteří na souboru 397 pacientů zjistili, že k dosažení požadované „vysněné“ váhy podle přání pacientů by museli redukovat 38%, a k dosažení „akceptovatelné“ váhy 25% své předoperační váhy.

Poznámky autora stránek www.bandingklub.cz

Co z toho plyne?

Literatura

Christina C. Wee a spol: Understanding Patients´ Value of Weight Loss and Expectations for Bariatric Surgery. Obes Surg, 16, 2006, No IV, s.496-500

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding