Jak chtějí čeští politici řešit obezitu?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Jak chtějí čeští politici řešit obezitu?

Odborníci na celém světě i u nás varují před obezitou, která zhoršuje zdravotní stav populace a vyčerpává zdravotnictví. Vždyť obézní trpí 5x častěji vysokým krevním talkem a 6x častěji cukrovkou 2.typu. V ČR má nadměrnou hmotnost více než 56 procent dospělé populace - upozorňuje obezitolog Prof. MUDr. Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Obezitou trpí 21% naší populace a nadváhou až 34%, stoupá podíl obézních dětí. Perspektiva vývoje není nikterak příznivá, protože 78% otylých dětí se už nikdy své obezity nezbaví. Z průzkumů dále plyne, že jenom 14% žen nepovažuje svoji obezitu za problém, ale u mužů s nadváhou bagatelizuje situaci až varovných 86%. Téměř žádný pohyb neprovozuje více než 2/3 obézních a klesá podíl těch lidí, kteří se pohybují, cvičí 4x v týdnu.   28% lidí jí rychle, nepravidelně a až 33% zajídá stres jídlem. Příčin obezity je hodně a plošné vyřešení epidemie obezity zatím zdaleka nebylo objeveno. Každý si může svůj zdravotní stav ovlivnit jenom sám! Musí chtít, sehnat si potřebné informace a musí si upravit hierarchii svých hodnot. Musí mít motivaci a pevnou vůli  a když je potřeba - nebát se třeba i bariatrické/metabolické operace - tam kde je to vhodné. Zatím nevíme, jak příznivě ovlivnit rostoucí epidemii tloustnutí populace, přesto se objevují různé politické návrhy na radikální řešení, od kterého se očekává zejména příznivý obrat v ekonomických nákladech na zdravotní péči o chronicky nemocné otylé. Jaký postoj mají k tomuto problému tuzemští veřejní činitelé - politici? Potenciální mocní, zvolení k tomu, aby formulovali zákony, stanovovali pravidla hry.  Co nám nabízejí naši politici? Co upřednostní?  Vyšší daně na nezdravé potraviny, stimulace a podpora zdravého životního stylu, zastrašující, varovné mediální kampaně a výchovu, propagaci už v dětském věku...?   Přečtěte si v článku na internetu :   
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/jak-chteji-cesti-politici-resit-obezitu?page=0,2

Literatura

http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/jak-chteji-cesti-politici-resit-obezitu?page=0,2

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 5.1.2014

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding