Pooperační sledování pacientů s LAGB

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Pooperační sledování pacientů s LAGB

Koncem roku 2010 byl hodnocen více než půl tisícový soubor bariatrických pacientů operovaných jedním chirugem s nulovou mortalitou a s nízkým výskytem komplikací, mezi 5-6%. V dlouhodobém horizontu se ukazuje, že podíl pacientů, kteří jsou sledováni komplexně (váha, stav přidružených onemocnění a kvalita života) klesá pod 50%. Tím pádem klesá výpovědná hodnota sledovaných parametrů v souboru. I když všichni bariatričtí pacienti jsou před operací i po ní instruováni k docházení k pravidelným kontrolám ve stanovených intervalech, po více než třech letech od operace více než polovina pacientů na kontroly nedochází.

Ve vysokých počtech pacientů a v delším odstupu od operace je obtížné se dopátrat příčin ztráty ze sledování. Podle zkušenosti jiných autorů ze zahraničí je většina "nedocházejících" pacientů se svým stavem spokojena a nemají potíže. Někteří ale můžou mít nějaké problémy, které třeba mají spojitost s bariatrickou operací a můžou mít i jednoduché řešení, ale za předpokladu, že se kontaktují se svým bariatrickým chirurgem. Někteří pacienti můžou opět nabrat váhu a snad ze studu se nedostaví, neboli rezignují a vzdávají svůj těžký boj s obezitou.

V této souvislosti je nutno upozornit na tu skutečnost, že právě v prvních letech (2003-2007) byli v Brně prováděny zejména operace laparoskopická adjustabilní gastrická bandáž LAGB, která je sice tou nejjednodušší bariatrickou operací s minimálními riziky peroperačně, ale pooperační péče o pacienty je náročnější než po jiných bariatrických operacích. LAGB může optimálně působit jenom za předpokladu spolupráce pacienta a při optimální náplně v badáži. Je to adjustabilní bandáž s regulovatelným účinkem - za předpokladu dodržování kontrol.

Dále by bylo na místě upozornit, že až u 15% -20% pacientů po LAGB se v dlouhodobém horizontu objeví potíže, komplikace, případně, že je potřebná i reoperace nebo odstranění bandáže. Čím delší je doba od operace, tím procento pozdních komplikací narůstá.

V některých článcích ze zahraničí se udává, že až 1/4 bandáží musí být odstraněna pro potíže (dilatace jícnu, žaludku, slippage- sklouznutí bandáže, migrace- prořezání bandáže, intolerance a jiné). Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informace bariatrickým pacientům a zdůraznit, že mnohé komplikace a problémy jsou řešitelné - samozřejmě za předpokladu, že se pacient nevytratí z dlouhodobého sledování svým bariatrickým chirurgem.

Kontaktní telefonní číslo pro pacienty Dr Čierneho je uvedeno zde.

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 25.12.2010

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding