Je lepší laparoskopická nebo otevřená, klasická bariatrická operace ?

Článek tématu Bariatrická chirurgie: Je lepší laparoskopická nebo otevřená, klasická bariatrická operace ?

Skupina 16-ti erudovaných bariatričtích chirurgů z USA, jenž provádí otevřené operace pro obezitu již dlouhá léta, hodnotilo svoje výsledky z vyše 25000 operací (gastrický bypas) a srovnávalo je s s publikovanými výsledky laparoskopických žaludečních vypasu od čelních laparoskopických chirurgů. Výsledek srovnání odpovídá zaměření autorského kolektivu, klasičtí chirurgové upřednostňují otevřenou operaci před laparoskopickou z důvodů vyšší ceny miniinvazivního přístupu occa 3000 US dolarů, pro častějších netěsnosti anastomózy a z důvodů častější střevní neprůchodnosti po laparoskopické operaci. To, že po horní střední laparotomii vzniká často hernie v jizvě (až ve 6.4% pacientů), lze podle jejich stanoviska zlepšit příčně,. resp. šikmo orientovaným řezem v levém podžebří.
Zdroj:
Keneth B. Jones a spol.: Open versus Laparoscopic Roux-en-Y Bystric bypass… Obesity Surgery, 16, June 2006, s.721-727

Jiní autoři, z Nizozemí, srovnávají laparoskopickou bandáž žaludku s otevřenou bandážovanou gastroplastikou a kloní se k laparoskopické operaci, i když gastroplastika vede zpočátku k rychlejší redukci váhy. Důvodem k upřednostnění laparoskopického přístupu je nižší riziko komplikací a kratší hospitalizace.
Zdroj:
F.M.H.van Duelem a spol.: Laparoscopic Gastric banding versus Open Vetoval Banded Gastroplasty… Obes Surg Vol.15, 2005 , No X.,. s. 1292-1298

Poznámka autora www stránek

Názory se různí podle dotázaného chirurga a mění se i s časem. Rozhodující je názor chirurga, kterému se svěříte. Všude ve světě ale klesá podíl otevřených bariatrických operací. Před 10 lety se prováděla i bandáž častěji otevřeně, dnes by to byla rarita, výjimka. Bariatrická chirurgie je vysoce specializovaná oblast, která kromě perfektního technického zaškolení k perfektnímu provedená výkonu, vyžaduje předoperační a pooperační kompletní program, „multidisciplinární servis“. Podle prvního uvedeného článku od K.B.Jonese proti laparoskopii svědčí i cena modernějšího, miniinvazivního výkonu. Pokud by se měl pacient spolupodílet na hrazení výkonu, měl by tento argument i pro pacienty u nás větší váhu. V druhém článku Nizozemců se srovnávají dvě různé operace, „jablka s hruškami“.

Literatura

Keneth B. Jones a spol.: Open versus Laparoscopic Roux-en-Y Bystric bypass… Obesity Surgery, 16, June 2006, s.721-727
F.M.H.van Duelem a spol.: Laparoscopic Gastric banding versus Open Vetoval Banded Gastroplasty… Obes Surg Vol.15, 2005 , No X.,. s. 1292-1298

Autor

MUDr. Michal Čierny, CSc., 11.7.2006

Všechny články tématu Bariatrická chirurgie - chirurgie obezity

© Banding klub ČR, 2005 - 2020
Banding klub
česky deutsch - magenband english - gastric banding